Sayfalar

26 Aralık 2012 Çarşamba

ESKİŞEHİR -2

ESKİŞEHİR -2

VALİLERİMİZ
Dr. Kadir KOÇDEMİR
Eskişehir Valisi
 

BİYOGRAFİ
Bursa-Orhaneli 1964 doğumludur. Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesini(1981) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini(1985) bitirdi. Lisan öğrenmek ve kamu yönetimi stajı için Almanya'da(1987-1988) bulundu. Jean-Monnet bursu ile Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde(1991-1992) Avrupa Birliği ve İdare Hukuku konularında lisansüstü, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde(1994-1996) yüksek lisans öğrenimi gördü. Kamu Diplomasisi Kursu(1998) ve Milli Güvenlik Akademisini(1999) bitirdi. Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından Azerbaycan-Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesindeki faaliyeti ve Türk medeniyetinin inkişafındaki hizmetleri sebebiyle Fahri Doktora Unvanı(2004) verildi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsünde Modern Milli Devlet ve Küreselleşme konulu teziyle doktora programını(2004) tamamladı. Çeşitli üniversitelerde ders ve konferanslar verdi, tebliğler sundu. Mülki İdare Amirliği mesleğine Ağrı Kaymakam Adayı olarak(1986) başladı. Eskipazar(1989-1992), Kulp(1992-1994), Afşin(1994-1996) Kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı(1996-1998), Genel Müdür Yardımcılığı(1998-2000) ile Burdur Valiliği(2000-2003), Merkez Valiliği ve Eskişehir Vali Vekilliği(2003) ve Elazığ Valiliği(2003-2006) görevlerinde bulundu. 11/08/2011 tarih ve 14189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Eskişehir Valisi olarak 24/08/2011 tarihinde görevine başladı.
İyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Telif, çeviri kitap ve makaleleri vardır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.


BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ 


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

BİYOGRAFİ
1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen başlangıç sermayesi ve topladıkları ayni yardımlar ile Oda tiyatrosunun ve onu takiben ilk (1963-1966) Belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi başkanlığına getirildi.

Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılması için yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci iller olarak, İzmir’le birlikte Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademide TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV stüdyo ve yayın sistemini Eskişehir'de kurdu.

 Akademi Başkanlığı sırasında, öğrencilerin kültürel donanımları için kurduğu atölye, stüdyo ve klüplerde, heykel, grafik, resim, müzik, folklor, film ve fotoğraf çalışmalarına bizzat katılan ve yöneten Yılmaz BÜYÜKERŞEN, 1970’li yıllarda Türkiye'nin diploma veren ilk "Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu'nun kuruluşunu da yine Eskişehir'de gerçekleştirdi.

1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu üniversitesi rektörlüğüne getirilen Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in 1971'de, üniversite kontenjanları dışında kalan gençlere Yüksek Öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlamak için, İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve Uzaktan Öğretim ile buna ilişkin yöntemlerin, Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer alması konusunda başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi 1982’de YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak, ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa)  ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

Döneminin bitiminde 1987 yılında tekrar, ikinci kez, Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, 1985 yılından 1993 yılı sonuna kadar "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun Başkanlığını yaptı.
1992 yılında yapılan Rektörlük aday adayı seçiminde en yüksek oyu alması sonucu tekrar Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in bu görevi, YÖK Kanununa ilave edilen "iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" hükmü nedeniyle sona erdirildi.

Akademi Başkanlığı ile Rektörlüğü sırasında çeşitli eğitim, öğretim, araştırma ve yayın kurumlarının kuruluşunu sağlayan, Anadolu Üniversitesini, bünyesinden 4 yeni üniversite daha çıkacak kadar büyüten, çeşitli kitap ve makaleleri olan ve 1993 yılı sonunda Rektörlükten ayrıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde de bulunan BÜYÜKERŞEN, kurucuları arasında yer aldığı "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı"nın 4 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olup, bütün Türkiye'de "Çağdaş Halkevleri ve Köy Enstitüleri Modeli" diye nitelendirilen "Eğitim Parkları" ve "Semt Eğitim Birimleri"nin kuruluş çalışmalarını sürdürmüştür.

18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların %44’ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılı Mayıs ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Eskişehir’de “Kentsel Gelişim Projeleri” paketini uygulamaya koyan Büyükerşen, Porsuk Çayı’nın, sulama kanallarının ıslahı ile içinde “Türkiye’de ilk kez akarsudan botlarla kentiçi ulaşımda yararlanılması projesine” başlanması, taşıt ve yaya köprülerinin yenilenerek afet riskinin azaltılması, kentiçi ulaşımında Hafif Raylı Sistemin kurulması, tarihi Odunpazarı Evlerinin yeniden düzenlenmesi ve restorasyonu, Kalabak Menba Suyunun 45 km’lik isale hattı ve depolarının modernize edilip, şişeleme fabrikası kurularak yurtiçi ve yurtdışı satışının sağlanması, Kapalı Pazar Marketlerin başlatılması, Büyük Park ve Kent Parklarının yapılıp, şehrin heykellerle donatılması, Beton Malzeme Üretim Fabrikası ile Akıllı Kartla Su Sayaçları Üretim Tesisleri, Ekmek Fabrikası ve çeşitli konularda mal ve hizmet üretimi yapan Belediye Şirketlerinin, kadınlar ve çocuklar için beceri kursları veren eğitim merkezlerinin kurulması gibi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanısıra, Haller Gençlik Merkezini, 4 ayrı sahnede hizmet veren Şehir Tiyatrolarını, Belediye Senfoni Orkestrasını kurup, Opera ve Tiyatro Binalarını gerçekleştiren Büyükerşen, kente hizmetleri ile ilgili çok çeşitli ödüller almıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yine DSP adayı olarak oyların %52’sini alarak üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli ve iki çocuk, iki torun sahibidir.
ÖZGEÇMİŞİN HİZMET DETAYLARI
REKTÖRLÜĞÜ SÜRESİNDE KURULUŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR, ENSTİTÜLER VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 • Açıköğretim Fakültesi (İşletme, İktisat ve çeşitli dallarda 4 yıllık lisans ve 2 yıllık Önlisans Programları),
 • Türkiye’nin ilk İletişim Bilimleri Fakültesi,
 • Türkiye’nin ilk Sinema – Televizyon Yüksekokulu (1982’de A.Ö.F’e dönüştürüldü),
 • Edebiyat Fakültesi,
 • Fen Fakültesi,
 • Hukuk Fakültesi,
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (yeni mühendislik dalları), 
 • Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu (daha sonra Fakültesi)
 • Eğitim Fakültesi,
 • Devlet Konservatuvarı,
 • Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu,
 • Engelliler Entegre Yüksekokulu,
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
 • Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik, Bozüyük ve Bolvadin’de Üniversiteye bağlı çeşitli dallarda eğitim veren Meslek Yüksekokulları,
ENSTİTÜLER:
 • Televizyonla Eğitim Enstitüsü,
 • Çevre Eğitim Enstitüsü,
 • İletişim Bilimleri Enstitüsü,
 • Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Engelliler Araştırma Enstitüsü,
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü,
 • Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü,
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE BİRİMLERİ:
 • Avrupa Birliği Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi,
 • İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Televizyonla Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi,
 • Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi,
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki İlaç Hammaddeleri Araştırma Merkezi,
 • Kültürel Çalışmalar ve Çevre Eğitim Merkezi,
 • Halk Bilim Araştırmaları Merkezi,
 • Yabancı Diller Araştırma Merkezi,
 • Atatürk Müzik Araştırmaları Merkezi,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Yaygın Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi,
 • Mediko Sosyal Merkezi ve Öğrenci Hastanesi (Mavi Hastane),
 • Üç milyon kitap kapasiteli ve tüm elektronik bilgi sistemleri ile donatılmış Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi onun açtığı kurumlardır.
VAKIFLAR:
 • (İÇEM) İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim ve Araştırma Vakfı (Kurucu ve Başkan),
 •  Eğitim Sağlık Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı (Kurucu ve Başkan),
 • Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı (Kurucu ve Başkan),
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (Kurucu Mütevelli, bir dönem Başkan),
 • Eğitim Teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı (Kurucu),
 • Endüstriyel Kalkınma Vakfı (Kurucu),
 • Kentsel Gelişim Vakfı (Başkan),
 • Ayhan Şahenk Vakfı (Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi),
 • Aydın Doğan Vakfı (Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi),
 • Ayrıca üniversitenin gelecekteki bilim adamı kadrolarını yetiştiren, yabancı dille eğitim yapan bir vakıf ilk ve orta öğretim okulu (ÇAĞDAŞ Koleji),
 • Üçüncü Sektör Vakfı (Kurucu Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi)
REKTÖRLÜĞÜ SIRASINDA ALDIĞI NİŞANLAR VE ÖDÜLLER
 • Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand imzalı Legion D’Honneur Nişanı,
 • Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim imzalı Avusturya Hükümeti Bilim, Sanat ve Kültürde Birinci Derece Liyakat Nişanı,
 • The British Open University Onursal Doktorası,
 • Mimar Sinan Üniversitesi Onursal Doktorası,
 • Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi Onursal Doktorası,
 • Fransız Ulusal Havacılık ve Uzay Akademisi Ödülü,
 • Lefke Üniversitesi İletişim Ödülü,
 • Paul Harris İnsanlığa Hizmet Ödülü,
 • “Dr.Behçet Uz Son 20 Yılın En Başarılı Eğitim Kurumları Yöneticisi” Ödülü,
TÜRKİYE’DEKİ İLK PROJELER
 • Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Hastanesinde (Mavi Hastane), İşitme sinirine elektrot bağlanarak biyonik kulak yapımı projesi de onun döneminde yürüttüğü proje ve sağladığı teşvik sayesinde gerçekleştirilen Türkiye’de ve orta doğu ülkelerinde bir ilktir.
 • Beyin Özürlü Çocuklar Eğitim Merkezi,
 • Açıköğretim, Ders Araçları Çoğaltım Merkezi,
 • Özürlülerin Eğitimi için uzman yetiştiren Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü,
 • TRT TV-4’üncü kanalının eğitim kanalı durumuna dönüştürülmesi
 • Eskişehir höyüklerinde kazılar başlatan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi
 • Sakat çocuk doğumunu önlemek için Genetik Hastalıklar ve Doğum Öncesi Tanı ve Bioteknik Araştırma Merkezi,
 • Anadolu Üniversitesi ISU’nun “Affiliate Kampusü” olarak seçilmesi
 • Uzay teknolojisi konusunda ülkemizde yüksek lisans programlarının başlatılabilmesi için, ISU’nun (Uluslararası Uzay Üniversitesi) proje ve ders malzemelerinin ilk kez Türkiye’de (Eskişehir’de) basılması,
 • Açıköğretim bürolarının ve yüz yüze eğitim olanaklarının 27 il merkezinde ve 6 Avrupa ülkesinde örgütlenmesini sağlaması,
 • İllerde açıköğretim öğrencileri için interaktif bilgisayar destekli eğitim laboratuarlarının kurulması,
 • Özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının araştırma ve geliştirme projelerinin gerçekleştirilebilmesi için Sanayi Odası ile birlikte Tekno Park kurulmasına öncülük etmiştir.
 • Konusunda üniversitenin tüm gereksinimlerini karşılayan, Hollywood film stüdyolarında üretilen her çeşit set malzemelerinin üretildiği yapım atölyelerinin kurulması. (Büyükerşen, TRT’nin Kurtuluş dizisinde kullanılan o dönemin tüm araç-gereçlerinin, o dönemin silahları, otolar, uçaklar, dekorlar, setlerin üretildiği bu atölyelerde üretiminde bizzat çalışmıştır.)
 • Kendisinin yapıp, Anıtkabir Müzesi’ne armağan ettiği Atatürk’ün Balmumu heykeli,
 • Ankara Ulus’taki II.Meclis Binası olan Cumhuriyet Müzesi’ne, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu okuduğu günkü hükümet üyeleri ile ünlü milletvekillerinin balmumu heykelleri,
 • Kayseri’deki Müze için Atatürk ve Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi için İsmet İnönü’nün Balmumu Heykellerinin yapımı,
 • Kentte bir kitapevi ve güzel sanatların çeşitli dallarında sergilerin açıldığı galerileri,
 • Üniversite Matbaasının yanısıra Organize Sanayi Bölgesinde, Kurduğu Vakfa ait Büyük kapasiteli basım tesisleri,
 • Bilgisayar teknolojileri ve programları konusunda bilgi veren, eğiten ve kazancını yine üniversitenin desteklenmesi amacına yönlendiren vakıf şirketleri.
PROJELERİNİ HAZIRLAYIP, LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI VE YAŞAMA GEÇİRİLEN TOPLUMSAL EĞİTİM ÖĞRETİM PROJELERİ ŞUNLARDIR:
 • Avusturya, İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türkler için açıköğretim programı
 • Öğretmenler için Ön lisans Eğitim Programı
 • Akdeniz Bölgesindeki tesislerde nitelikli insan gücü yetiştirmek için Turizm Sertifikası Programları
 • Lise seviyesindeki öğretmen okullarından mezun branş öğretmenleri için Ön lisans ve Lisans Tamamlama Programı
 • Hemşireler ve öteki sağlık personeli için Sağlık İdaresi Ön lisans Programı
 • Bilgisayar Destekli Eğitim Programları Geliştirme ve Üretim Projesi
 • İsteyen, her yaştan kişi için Sosyal Bilimler Ön lisans Programı
 • Ev kadınları için Ev İdaresi Ön lisans Programı
 • Televizyon Programlarından ve Teknolojiden Yararlanarak Avrupa’da göçmen işçiler için Öğrenimi Geliştirmek Projesi. Bu Proje, Avrupa Komisyonu’nun DELTA Projesi içinde yer almıştır. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi stüdyolarında İngilizce hazırlanan programlar, uydudan yayın yapan “E-Channel”da sürekli yayınlanmıştır. Proje ile, Avrupa’da işsiz Türk çocuklarına Turizmde Beceri Programı uygulanmıştır. Programı bitiren çocuklar, Avrupa Medya Enstitüsü’nden meslek sertifikaları almışlardır.
Akademi Başkanlığı sırasında başlattığı kültür ve sanat çalışmalarını Rektör olunca "Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu" (daha sonra fakülte), "İletişim Bilimleri Fakültesi", "Devlet Konservatuvarı" ve "Edebiyat Fakültesi" adı altında kurumlaştırdı.
PROF.DR.BÜYÜKERŞEN’İN GEREK AKADEMİ BAŞKANLIĞI VE GEREK İSE REKTÖRLÜK GÖREVLERİ SIRASINDA KURDUĞU KURUMLARI ŞÖYLE SIRALAMAK MÜMKÜNDÜR:

BÜYÜKERŞEN'in tasarısına ve tercihlerine göre şekillenen Anadolu Üniversitesi Kampusü'ndeki tesislerden birisi büyük operalara, gösterilere ve büyük orkestralara, elverişli olan “Atatürk Kültür Merkezi” AKME, değişik büyüklükte 7 adet sahneli salon, 3 adet sergi galerisi bulunmaktadır.

Üniversite kampüsünün peyzaj mimarisine de çok önem veren BÜYÜKERŞEN, aynı zamanda bizzat heykel sanatı ile uğraşmaktadır. Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981 yılında Eskişehir'in köylerine hediye ettiği büstler ile Mihallıççık, Mahmudiye, Seyitgazi ilçeleri ile Gemlik'in Karacaali ve Kapaklı köylerindeki Atatürk heykelleri BÜYÜKERŞEN'in imzasını taşımaktadır.

Ayrıca, Gaziantep Vilayet Binası önündeki bronz Atatürk heykelini de yapan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Türkiye'de "balmumu mumya heykel" yapımında tek isim olup, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen Atatürk Mumya heykeli ile II.TBMM binasındaki mumya heykeller ve Makedonya Manastır Askeri İdadi Müzesi'ndeki "17 yaşında Atatürk" mumyası, İnebolu’daki Balmumu Atatürk Heykeli, Samsun Gazi Müzesindeki Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerini yapmıştır. Bunların yanı sıra 2008 yılında Londra’daki Madam Tussaud müzesine yeniden yaptırılan Atatürk Heykelinin yapım çalışmalarına da üç hafta süre ile katılmıştır. 
İLİMİZDE  FAALİYET GÖSTEREN SENDİKALAR                 
TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU'NA BAĞLI SENDİKALAR    
S.N.
SENDİKANIN ADI
BAŞKANIN ADI
ADRESİ
TELEFON
1
TÜRK-İŞ 2.BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Necat KILIÇ
Cumhuriye Mah. Porsuk Blv. Dilem Sok. No:1 Çağlayan İş Hanı Kat:5 No:17
231 31 64
230 80 97
2
DEMİRYOL-İŞ
Çetin BAYAR
Cengiz Topel Caddesi No:1 Kat : 2
230 88 66
3
BELEDİYE-İŞ
Bilal TEMEN
Çağlayan İş Hanı Kat:6
231 40 47
4
TES-İŞ
Ünal DAR
Ulus Cad. Bili Sok. No:12
233 27 86
5
TARIM-İŞ
Abdurrahman DOĞAN
Sakarya Cd. Birlik İş Hanı 19/7
232 00 89
6
TEK GIDA-İŞ
Kadir ÖZENLER
Porsuk Bulvarı Çağlayan İş Hanı Kat:4  No:17
231 23 19
7
ŞEKER-İŞ
Nuri Davut KÖROĞLU
Sakarya Cad. Birlik İş Hanı 19/1
221 50 63
05336552126
8
T.YOL-İŞ 1 Nolu şube bşk.
Mehmet KILIÇ
İstiklal Mah. Özmen Sok. No:9
220 71 10-11
9
TEZ KOOP-İŞ
Recai ILGIN
Cumhuriye Mah. Dilem Sok. Çağlayan İş Merkezi No:1 Kat:7 Daire: 61
221 45 26
10
ORMAN-İŞ
Ahmet KIRCA
K.Şehitleri Cad. Yasin İş Merkezi No:66
234 57 80
11
T.METAL SEN
Mevlüt GÜMÜŞAY
Yenibağlar Mah. Uludağ Sok. No:3
330 41 51
335 37 31
12
SAĞLIK-İŞ (Temsilcilik)
İdris SEZGİN
Sakarya Cad. Birlik İş Hanı 19/4
230 92 33
13
T.HARB-İŞ
Hasan ATAK
Ş.Fuzuli Cad. Sökmen Sok. No:13
230 71 21
14
KRİSTAL-İŞ (Bölge Temsilcisi)
İsmail AYER
Sakarya Cad. Birlik İş Hanı No :21 Kat :5 Daire :15
231 24 59
15
T.ÇİMSE-İŞ     
Murat YILDIRIM
Cumhuriye Mah.Porsuk Bul.Dilem Sk.Çağlayan İş hanı No:1 K:4D:45
234 35 53
231 27 07
16
T.MADEN-İŞ     (Kırka)
Hasan Hüseyin GÜRBÜZ
Emek Mah. Mustafa Kemal Cad. No:50 Kırka/Seyitgazi
681 2014
17
TGS (TÜRKİYE GAZETECİLER SEN) (Tem.)
Ali BAŞ
Cumhuriye Mah. Porsuk Blv. Dilem Sok. No:1 Çağlayan İş Merkezi K:5

18
Selüloz-İş (İşyeri Temsilciliği)
Murat ÖZDEMİR


17
T.HABER-İŞ     (Temsilcilik)
Muammer  ÖZTAY
İ.İnönü Cad. Demirdağ Apt. No:63/1
221 22 08
232 10 24
221 51 11

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU'NA  BAĞLI SENDİKALAR  (DİSK)
01
DİSK BÖLGE TEMSİLCİSİ                 
Bayram KAVAK   0536 576 05 81                                         
Sakarya Cd.Birlik İşhanı No:21/5 K.2
233 56 14
02
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Bayram KAVAK                                            
Sakarya Cd.Birlik İşhanı No:21/5 K.2
233 56 14
 
HAK-İŞ KONFEDERASYONU'NA BAĞLI SENDİKALAR
01
ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI Bölge Tems.
Abdurrahim CERİT
Arifiye Mah. Yanış Sok. No:2/3
221 51 58
02
HİZMET-İŞ (İrtibat Bürosu)
Özkan ÖZSÖZEN
İ.İnönü Cd. Sağlık Han 6/35
2219843
BAĞIMSIZ FAALİYET GÖSTEREN SENDİKALAR
01
GIDA-İŞ (Temsilcilik)
Şevki TORUN
İstiklal Mah. Konuk Sok. No:33/20
------------
BAĞIMSIZ FAALİYET GÖSTEREN İŞVEREN SENDİKASI
01
İÇ ANADOLU FIRIN İŞ VERENLERİ SENDİKASI  (Genel Merkez)
M.Necati MÜLAZIMOĞLU
İstiklal Mah. Çınar Sok. No:31/3
231 34 63
233 25 58

TİSK'E BAĞLI İŞVEREN SENDİKALARI
01
TÜRK-İNŞA
İrfan KÜÇÜKÇAĞLAYAN
FAALİYETİ YOK
.................
02
ES-İNŞA
Şenol ILGAZ
FAALİYETİ YOK
................
İLİMİZDE KURULUŞ BİLDİRİMİNDE BULUNAN MEMUR SENDİKALARI
İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNA BAĞLI SENDİKA ŞUBELERİ (KESK)

S/N
SENDİKA ADI
BAŞKANI
TELEFONU
ADRESİ VE MESLEĞİ

 SAĞ.VE SOS.HİZ.EM-SEN (SES)
Birtürk ÖZKAVAK
 230 95 34
İstiklal Mah. Demirciler Sok. Verem Savaş İş Merkezi No:10/24

 BÜRO-SEN (BES)
Ayhan GÜRLER
 230 48 06
İş : 2268920
İstiklal Mah. Demirciler Sok. Verem Savaş İş Merkezi No:10/14

TÜM BEL-SEN
Ergün UZUN
 220 42 27-340
İstiklal Mah. Demirciler Sok. Verem Savaş İş Merkezi No:10/15

 EĞİTİM-SEN
Ali Paşa ŞANLI
 230 40 97
İstiklal Mah. Demirciler Sok. Verem Savaş İş Merkezi No:10/17

 BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (BTS)
Rıdvan BOZAN
 221 87 26
İstiklal Mah. Demirciler Sok. Verem Savaş İş Merkezi No:10/9

ENERJİ-SANAYİ-MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SEN-İl Temsil
Burhan ZEHNİ
2262312
İstiklal Mah. 2 Eylül Cad. Kızılay İş Merkezi No:6 Kat:5 Büro 2/A DSİ İl Müdürlüğü Baş Mühendis
TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK KAMU-SEN)

 TÜRK BÜRO-BANKA-SEN-
İbrahim DURSUN
 2201818 Cep:0542 8951577
Deliklitaş Mah. Aybey Sok. No:9/1
Yunusemre Vergi Dairesi

 TÜRK YEREL HİZMET-SEN
Hasan Hüseyin UYGUN
220 23 93
İş 220 54 53/135
Arifiye Mah. İnhisar Sok. No:6 Kat 3 D:12
B.Şehir Belediyesi Sağlık Memuru

 TÜRK ULAŞIM-SEN
Kemal ÜRGEN
 220 23 93
Arifiye Mah. İnhisar Sok. No:4/10 TCDD Makinist

 TÜRK EĞİTİM-SEN Şb. Bşk. Türkiye Kamu Sen Eskişehir Temsilcisi
Şükrü ERKOCA
 230 73 33
Deliklitaş Mah. Kılıç Sok. Torunlar Apt. B Blok K:1 No : 22/1

 TÜRK SAĞLIK-SEN
İsmail TÜRK
 220 23 24
Şair Fuzuli Cad. Baykan Apt. No:10/5
OGÜ Teknisyen Yardımcısı

TÜRK ENERJİ-SEN İl Tem.
Orhan GÜVEY

DSİ 3.Bölge Müdlüğü

TÜRK DİYANET VAKIF SEN
Ergün ÇAKICIER
2301106
Arifiye Mah. İnhisar Sok. No:4 Kat:4 Daire:10 
İl Müftülüğünde görevli
MEMUR SEN KONFEDERASYONUNA BAĞLI MEMUR SENDİKALARI

MEMUR-SEN İl Temsilciliği
İsmail ALTINKAYNAK
221 62 25
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1/1

DİYANET- SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Eskişehir Temsilciliği)
İlhan KÖROĞLU
221 62 25
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1
İl Müftülüğünde Vaiz

BÜRO MEMUR SEN (Büro Memurları Sendikası İl Temsilciliği)
Sami YÜKSELDİ
221 62 25
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1
Eskişehir Adliyesi'nde Memur

EĞİTİM BİR-SEN
İsmail ALTINKAYNAK
221 62 25
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt.No:1/1

SAĞLIK-SEN
Yüksel SOLMAZ
221 62 25
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt.No:1

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN
Mustafa Kemal DİLER
225 80 80/4470
TCDD Gar Binası

BEM-BİR-SEN Eskişehir Şubesi
İsmail UYSAL
221 62 25
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1/6

ENERJİ BİR-SEN (İl Temsilciliği)
Ayhan BABACAN
221 62 25
230 15 60/218
Arifiye Mah.Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1

TOÇ-BİR SEN (il temsilciliği)
Yüksel KARABAĞ
2103438
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1/1

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Mahmudiye Temsilciliği (Diyanet-Sen)
Numan ÖZSARI 


BAĞIMSIZ FAALİYET GÖSTEREN KAMU SENDİKA ŞUBELERİ

TÜM EĞİTİMCİLER VE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ SEN Tem.
Cevdet ÖRS
2397062
Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim  Müfettiş

BAĞIMSIZ SAĞLIK SEN-BASK  (İl temsilciliği)
Zafer KAYNAK
Ev:2338677
Tıp Fak. Dah:5306
İstiklal Mahallesi Dilek Sok. Badur İş Hanı No:413
OGÜ Hasta Bakıcı

BÜRO ÇALIŞANLARI  HAK SENDİKASI  (Büro Hak-Sen) (il temsilciliği)
Gülserin BEKDEMİR
 2321361
Taşbaşı Vergi Dairesi

BAĞIMSIZ HABER  SEN
Yaşar ÖZKAZAR
 
İki Eylül Posta İsletme Müd. Tekniker

EĞİTİM-İŞ (İl Temsilciliği)
Deniz Bilgin KIZILIRMAK
221 51 60
İki Eylül Cad. Çınar Sok. No : 7/5

BATOÇ-SEN (il temsilcisi) (Müracaatta Bulunulmadı)
Demirhan YETEN
 
Orman böl.müd.
Son Güncelleme ( Perşembe, 19 Nisan 2012 11:39 )


ESKİŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ VE BAĞLI ODALAR LİSTESİ.

(Güncelleme Tarihi:20/10/2011) 
Meslek Odasının Ünvanı
Adresi
Oda Başkanı
Oda Genel Sekreteri
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:2/2
Tel: 231 48 20
Ekrem Birsen
Uğur Emre
Eskişehir Ayakkabıcılar Odası
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Malikbey Çarşısı No:5 K:1 D:50
Tel & Fax:230 31 00
Nejat Madenoğlu
0535 283 01 83
Emel Keskiner
Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası
Arifiye Mah. Demirciler Sok. No:19
Tel: 231 35 89 Fax:231 55 74
Canip İlhan Erol
0533 283 18 27
Mehmet Yılmaz
Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası
Arifiye Mah. Kıbrıs şehitleri Cad. Malikbey Çarşısı No:5 Kat:2
Tel & fax: 233 59 80
Fethi Özkara
0535 518 68 07
Emel Yalçın
Eskişehir Demir Sanayicileri Odası
Köprübaşı Cad. Değirmen Sok. Sezgin İş Hanı No:42/2
Tel & fax:231 26 76
Abdullah Kurt
0555 245 62 99
Cemalettin Ürgüp
Eskişehir Elektrikçiler Odası
İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No:48/3
Tel:230 24 52 fax:234 23 59
Cafer Adıgüzel
0532 314 02 42
Mithat Kılıç
Eskişehir Emlakçılar Odası
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Sipahi  İş Hanı Kat:3 No:74
Tel:220 59 78 fax: 221 88 87
Gazi Çelik
0542 611 15 17
Emel Kabal
Eskişehir Halk Otobüscüleri Odası
Arifiye Mah. Tayfun Sok. Gülay Apt. No:1/8
Tel:230 99 56 fax:230 72 74
Ramazan Beştaş
0538 610 64 94
Aysel Özer
Eskişehir Hazır Elbiseciler Odası
Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Malikbey Çarşısı No:5 Kat:1
Tel:221 07 69 fax:221 52 45
İsmail Tokat
221 07 69
Mehmet Avcı
Eskişehir Umum Kahveciler Odası
Arifiye Mah. Postane Sok. No:33
Tel:231 34 67 fax:233 26 70
Zeki Çoban
0542 316 21 24
Şehriban Metin 
Eskişehir Kuyumcular Odası
Kuyumcular Çarş. Korkmaz sk. No:15/2
Tel & fax:234 01 40
Ercan Arıyürek
0532 276 70 01
Fahrettin Bolat
Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası
Sivrihisar Cad. No:81/3
Tel: 231 40 42 fax: 230 91 28
Recep Yıldız
0555 356 61 82
Yavuz Kukbi
Eskişehir Minibüscüler Odası
Arifiye Mah. Yenigün Sok. No:21/2
Tel: 231 01 01 fax: 221 98 16
İlhan Ay
0532 427 44 86
Özlem Soyer
Eskişehir Pastacılar Fırıncılar Kuruyemişciler Odası
İstiklal Mah. Santral Sok. No:13 İstek Apt. K:2 D:5 Tel:231 10 09 fax:233 49 50
Akif Topuz
0532 764 36 32
Çiğdem Ünlüce
Eskişehir Radyo Elektronik Teknisyenleri Odası
Köprübaşı Cad. Çıkıllı İş Hanı Kat:1 No:414
Tel:221 84 47 fax:221 23 99
Ender Topal
0532 285 54 19
Ayfer İyisever
Eskişehir Saatciler Odası
İstiklal Mah. 2 Eylül Cad. Esnaf Sarayı Büro Katları Kat:7 No:385
Tel & fax:220 00 93
Ekrem Öztürk
0535 660 47 37
Serdar Emre
Eskişehir Servis Araçları Odası
Sivrihisar Cad. No:81/5
Tel:220 89 60 fax:234 99 61
Taşkın Tırpan
0532 521 73 87
Mesture Korkmaz
Eskişehir Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar Odası
Köprübaşı Cad. Yelkovan İş Merkezi Kat:1 No:94
Tel:230 63 74 fax:233 64 66
ASafa Şen
0530 822 72 77
Cüneyt Sözer
Eskişehir Sucular Odası
Sivrihisar Cad. No:81/1
Tel & fax:231 80 34
Gazi Kaya
0542 437 95 53
Ayşe Karamanlı
Eskişehir Terziler Odası
Taşbaşı Sancar Sok. Pirinç İş Hanı K:2 No:38
Tel:231 58 43 fax:230 07 86
Süleyman Döner
0542 565 64 90
Nurhan Güdücübaş
Eskişehir Lokantacılar ve Gazinocular Odası
Sakarya Cad. Birlik İş Hanı No:19/4
Tel:231 39 97 fax:230 64 33
Abdullah Karakuş
0532 615 63 84
Fisun Cellat
Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası
Işıklar Mah. Sivrihisar Cad. No:81/2
Tel:231 37 56 fax: 233 19 99
Naci Şahin
0536 677 18 03
Süleyman Aygüzel
Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası
Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:32
Tel:330 51 51 - 335 51 51 fax:335 11 33
Suat Er
0532 423 20 61
Türkeş Öztürk
Dhl: 17 - direkt: 3355651
Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamircileri Odası
Sanayi Çarşısı 1. arabacılar Sok. No:37/A
Tel:237 21 41 fax:237 07 03
Halil Kılıç
0533 393 59 29
Arif Bayar
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Arifiye Mah. Adliyeciler Sok. Şafak Apt. No:12/1
Tel:233 75 57
Ekrem Birsen
0532 613 32 26
Baki Şener
Beylikova Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Yeni Mah. Koruma Sok. No:1/B
Tel: 531 32 89 fax:531 31 08
Hasan Ordu
0543 651 23 12
İbrahim Ordu
Çifteler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Adalar Mah. Şahin İş Hanı No:1/16
Tel:541 45 78 fax:542 27 51
Rahim Kökten
0533 317 40 52
Sabiha Çıtak
Çifteler Şoförler ve Otomobilciler Odası
Sakarya Mah. Saray İşhanı Kat:3
Tel & fax:541 40 25
Salim Dönmez
0533 510 39 41
Tülin Avcı
İnönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Çarşı Mah. Okullar Cad. No:15
Tel:591 23 58 fax: 591 34 00
Mustafa Tunçer
0505 495 99 88
İsmail Aşçı
Mahmudiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Işıklar Mah. Hal Sok. Belediye İşhanı K:4
Tel:611 33 89 fax:611 20 07
Esat Kahya
0535 294 51 28
A.Erdinç Ünal
Mihalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Atatürk Cad. Hal yanı No:47
Tel:621 30 55 fax:621 28 99
Hilmi Özdemir
0546 231 08 05
Zeynep Güneş
Mihalıcçık Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Medrese Mah. Cumhuriyet Meydanı No:23
Tel & fax:631 20 16
İlker Dönmez
0532 480 60 19
Veysel Bilmez
Sarıcakaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Camiikebir Mah. A.Yavuz Cad. No:30/B
Tel:661 28 56 fax:661 20 83
Halil Er
0542 572 06 66
Abdurrahman Şen
Seyitgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Belediye Esnaf Sarayı
Tel:671 34 54 fax:671 30 70
M.Fuat Karakulak
0535 253 73 31
Ömür Bey
Sivrihisar Bakkal ve Bayiler Odası
Alemşah Cad. Kubbeli Mah. No:20
Tel:712 52 84 fax:711 20 81
İ.Murat Ancı
0533 312 74 05
Süreyya Karaaslan
Sivrihisar Demir Bakır Arabacılar Odası
Yeni Sanayi Sitesi İdare Binası No:1
Tel & faks:711 22 86 
H.İbrahim koç
0532 653 76 91
Maksude Yakın
Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Odası
Cumhuriyet Mah. S.Demirel Cad. No:12/4
Tel:711 41 34 fax:711 40 15
Erdal Turhan
0546 405 59 36
Münevver Kalır
Sivrihisar Terziler Odası
Kılıç Mah. Unkapanı Cad. No:3
Tel & fax:711 21 49
Şahin Akbaş
0542 843 64 86
Özlem Sülükoğlu

İLİMİZDE  FAALİYET GÖSTEREN  MESLEK ODALARININ LİSTESİ

(Güncelleme Tarihi:26/08/2010) 
Odanın AdıBaşkanın Adı
Eskişehir Noter Odası
Arifiye Mah. İnhisar Sok. Kaya İş Mrk. No:1/53
Tel: 231 67 38
Gülten Başol
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
H.Ali Bey Mah. Dumrul Sok. Eti İş Mrk. No:11
Tel:233 13 00 - 230 89 38
S.İlker Özokçu
Yeminli Mali Müşavirler Odası
Anadolu Üniversitesi
Tel: 321 35 64
Fethi Heper
Ticaret Borsası
Gündoğdu Mah. 27 Mayıs Cad.
Tel: 237 27 83 - 237 27 86
Selim Öğütür
Sanayi Odası
Organize Sanayi Bölgesi
Tel: 236 03 60
Savaş M.Özaydemir
Eskişehir Ticaret Odası
İki Eylül Cad. No:38
Tel: 230 72 30 - 31 - 32
Harun Karacan
Diş Hekimleri Odası
İ.İnönü Cad. Bayrak Sok. No:3/2
Tel: 233 95 49
Dr. Metin Aktan
Eczacılar Odası
Hoşnudiye Mah. Vural Sok. No: 7
Tel: 231 35 64 - 221 26 86
Yücel Yenilmez
Eskişehir Barosu
Adliye Binası
Tel: 240 72 22
Yusuf Yıldırım
Veteriner Hekimler Birliği
K.Şehitleri Cad. Yasin İş Merkezi
Tel: 221 78 80
İrfan Günel
Eskişehir-Bilecik Tabipler Odası
İsmet İnönü Cad. No:20 Tıp İş Hanı Kat :6
Tel: 230 94 74 - 225 50 54
Dr.Muharrem Şenel
Ziraat Odası
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Tel: 221 60 29 - 231 81 68
Hüseyin Ünal

TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİNE BAĞLI ODALAR(Güncelleme Tarihi:20/10/2011) 

Meslek Odasının Ünvanı
Adresi
Oda Başkanı
Asıl
Makina Mühendisleri Odası
Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. Altın Sok. No:1 Konak Apt. Kat:3 Eskişehir
Tel:0.222.2309360 Fax: 0.222.2313854
Hakan Ünal
M.Haydar Tiftikçi
İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Büyükdere Mah. Bayraktepe Sok. No:22 Eskişehir (Milli Eğitim Müd.200 M.Geride)
Tel:2292800 Fax: 2292801
Fercan Yavuz
Bülent Dülger
0.532.3075147
Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Arifiye Mah. Yalbı Sok. Yılmazlar İş Mrk. No:18 Kat:1 Eskişehir
Tel: 2319447 Fax: 2319447
Levent Egüz
0.533.6592470

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği
Arifiye Mh.İki Eylül Cd.Mahmut Sani Vakfı İş Hanı No:135-137 Kat:2/3 Eskişehir
Tel: 220 33 30 Fax: 220 33 30
Kenan ÇALIŞIR
Nilgün Bingöl
0.533.3591117
Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
İstiklal Mah. Zeyrekler İş Mrk. Kat:7 No:708 Eskişehir
Tel: 230 32 87 Fax: 220 23 51
Hüseyin Gül
Ünal Sündal
0.532.5902405
Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilciliği
EDİKOOP İş Hanı Kat:6 No:1/604
Tel:2393750 Fax:2393613
Mahmut YAVUZ 
0.533.5921276

Harita Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilciliği
Dsi 3.Bölge Müd.
Tel:2262310-1324
İdris Uzun
0.536.773 57 47

Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi
Sakarya Cad. Dumrul Sok. Eti İş Mrk. No:9/3 Eskişehir
Tel: 2317213 Fax:2313487
Mehmet Gürel
Ömer Kamil Arslan
0.532.5509377
İç Mimarlar Odası Eskişehir İl Temsilciliği
Sakarya Cad. Birlik İş Hanı No:21/19 Eskişehir
Tel: 2346703 Fax:2342418
Tamer Sarp
0.532 275 84 18

Jeofizik Mühendisleri Odası Eskişehir İl Bölge Temsilciliği
Deliklitaş Mah. Deliklitaş Cad. No:7/3 Eskişehir Tel: 2215357 Fax:2215357
Berrin TETİK 
0.539.5225480

Gıda Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilciliği
Akarbaşı Mah. M.Kemal Atatürk Cad. No:49/4 Orman Böl.Müd.Yanı Eskişehir Tel: 2313342 Fax:2313342
İlkay Özel
0 505 519 62 30

Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi
Akarbaşı Mah. M.Kemal Atatürk Cad. No:49/4 Orman Böl.Müd.Yanı Eskişehir Tel: 2313342 Fax:2313342
Yusuf Kızıldağ
0 532 393 92 52

Son Güncelleme ( Perşembe, 31 Mayıs 2012 11:22 )
ESKİŞEHİR İL VE İLÇELERİNEDE KURULUŞU BULUNAN VAKIFLAR
S.N
VAKFIN ADI
BAŞKANI
ADRESİ
TELEFONU
1
ESKİŞEHİR ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI
Prof.Dr.Yaşar HOŞCAN
Cumhuriye Mah. Müderris Sok. No:3/B
231 19 95
2
ESKİŞEHİR İSLAMİ İLİMLER VAKFI
Yılmaz ÇETİNTAŞ
Ziyapaşa Cad. Sehergül Sok. No:17/1
231 36 11
3
EĞİTİMİ DESTEKLEME VAKFI
Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ
Hoşnudiye Mah. Oytun Sok. No:17/1
335 81 33
4
İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
Prof. Dr.Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü
335 71 05
5
EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI VAKFI
Prof. Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
K.M.Pehlivan Cad. Abacı Apt. No:34/A Asma kat.
221 18 84
6
S.S.ESKİŞEHİR VE CİVARI PANCAR EKİCİLERİ İSTİHSAL KOOPERATİFİ ORTAKLARI SOSYAL GÜVENLİK VE EĞİTİM VAKFI
Halil ÜNAL
Sivrihisar Cad. No:180
231 27 98
231 46 30
7
ESKİŞEHİR YUNUSEMRE KÜLTÜR SANAT VE TURİZM VAKFI
Dr. Kadir KOÇDEMİR
2 Eylül Cad. No:61 Yunusemre Kültür Merkezi Kat:3

8
ZEYTİNOĞLU EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR VAKFI
M.Yavuz ZEYTİNOĞLU
Ankara Yolu Alpu Kavşağı Zeytinoğlu Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı Binası

9
SİVRİHİSAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
Naci ŞAKAR
Deleklitaş Mah. Gürmün Sok. No:35
221 55 44
10
ESKİŞEHİR ORGAN NAKLİ VAKFI
Mehmet Haluk KİPER
Akarbaşı Mah. Şehit Yusuf Turgut Sok. No:5
224 13 40
11
ESKİŞEHİR SPOR VE EĞİTİM VAKFI
Dağılma Sürecinde


12
ESKİŞEHİR İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI
Dr. Kadir KOÇDEMİR
Hoşnudiye Mah. Köprübaşı Mevkii Çağlayan İş Hanı Kat:3 No:47
320 06 77
13
SEYİT BATTAL GAZİ VAKFI
Prof.Dr.Davut AYDIN
İstiklal Mah. Demirciler Sok. Hüner İş Merkezi Kat:1 No:26
221 59 52
14
ECZACILAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
Vakıf Dağılma Sürecinde
Hoşnudiye Mah. Nayman Sok. No:2/13
221 48 12
15
ERKAM VAKFI
Ali YÜKSEL
Vişnelik Atatürk Blv. Çolpan Sok. No:15 M.Sami Ramazanoğlu Külliyesi
226 49 00
226 71 25
16
ESKİŞEHİR GELİŞİM VAKFI
Ziya YAVUZEŞ
Cumhuriye Mah. Yıldırımer Sok. No:28/1
--
17
MEŞELİK SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
Prof.Dr.İ.Tuğrul KURAL
Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı No:235
229 03 44
18
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME VAKFI
Fazıl TEKİN
Atatürk Bulvarı No:235
229 03 44
19
HAKKA HİZMET İLİM EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
Ali Rıza ÖZTÜRK
Cumhuriyet Bulvarı No:29/C
231 35 96
230 71 30
20
ESKİŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
İrfan ÇETİNKAYA
Büyükdere Mah. Halk Cad.
239 41 40
21
ESKİŞEHİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
Hasan Fuat SEÇKİNER
Hoşnudiye Mah. Sahil Yolu Sok. No:90/A
220 04 42
22
BEYDA KÜLTÜR SANAT VE YARDIM VAKFI
H.İbrahim ÇELİK
Gökmeydan Mah. Metris Sok. No:3/A
230 17 37
23
EMİRDAĞLILAR SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
Orhan ÖZKIR
İ.İnönü Cad.Kazım Önal İşhanı No:59 Kat:6 D:36
233 74 74
24
ESKİŞEHİR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
Mustafa ERDAĞ
Kurtuluş Mah. Vatan Cad. No:30 Sidar Apt. A Blok No:1
240 19 94
25
SEVGİ ZİHİNSEL YETERSİZLİK ARAŞTIRMA EĞİTİM VE KAZANMA VAKFI
Necmettin BAŞKUT
Alanönü Mah. Avşar Sok. No:2
230 75 38
26
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET VAKFI
Harun KARACAN
2 Eylül Cad. Ticaret Sarayı Ticaret Odası Hizmet Binası
230 72 33
27
KIRIM GELİŞİM VAKFI
Vakıf Dağılma Sürecinde
2 Eylül Cad. Ticaret Sarayı Gökdemir İş Merkezi No:38/70
231 16 33
28
PROF.DR.NECLA ÖZDEMİR VAKFI
Prof.Dr.Gazi ÖZDEMİR
Şair Fuzuli Cad. Kıdan İş Hanı No:20/2
232 12 03
29
ANADOLU TÜRK KALP VAKFI
Barbaros DOKUMACI
Akarbaşı Mah. Akyıldız Sok. No:2/1
230 74 75
30
ESKİŞEHİR KENTSEL GELİŞİM VAKFI
Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN
K.M.Pehlivan Cad. No:34/A
220 42 29
31
EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ DESTEK VAKFI
Ziyaeddin BİLDİRİCİ
K.M.Pehlivan Cad. No:34/A

32
SİVRİHİSAR İSLAMİ İLİMLER VAKFI
A.Zeki ERDOĞDU
Cumhuriyet Mah. Ahmet Yesevi Sok. No:3 SİVRİHİSAR
712 54 15
Son Güncelleme ( Perşembe, 19 Nisan 2012 11:44 )
Dernekler
KURUM ADI       E-POSTA ADRESİ
26 ESKİŞEHİR TARAFTARLAR DERNEĞİ   es26etd@hotmail.com
71 EVLER BERAAT CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ             beraatcami@hotmail.com
71 EVLER FAZİLET CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         faziletcami@hotmail.com
71 EVLER MAHALLESİ ÇAKIRLAR CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          cakirlarcamii@gmail.com
71 EVLER MAHALLESİ HACI FİRDEVS ERGÖKMEN CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ                hacifirdevs71evler@mynet.com
71 EVLER MAHALLESİ HİLAL CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ   71evlerhilalcami@mynet.com
71 EVLER MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ KUR'AN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                71evlermerkezcamii@mynet.com
7-12 YAŞ ÇOCUKLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ     esdesgelder@hotmail.com
75.YIL MAHALLE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           75yilmahcamider@mynet.com
ACİL HEKİMLER DERNEĞİ             acilhekimleri@acilhekimleri.org
ADANIR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            adanirsporder@mynet.com
ADIMLAR PAYLAŞIM VE EĞİTİM DERNEĞİ           apedernek@gmail.com
AFYON BAYAT İLÇESİ SOSYAL KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             bayatlilar__dernegi@hotmail.com
AFYONKARAHİSAR ALANYURTLULAR YARDIMLAŞMA SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ                alanyurtlulardernegi@hotmail.com
AĞLARCA KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME YARDIMLAŞMA KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ      aglarca_26@hotmail.com
AĞRILILAR KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ es.agri.dernek@gmail.com
AHLAKİ DEĞERLERİMİZİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           ahlakder26@hotmail.com
AKARBAŞI MAH YUNUSEMRE CAMİ YAPT VE YAŞT DERNEĞİ      yunusemrecamiiyapyasder@mynet.com
AKARBAŞI MAHALLESİ BEDRETTİN CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ           bedrettincamii@hotmail.com
AKARBAŞI MAHALLESİ CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                akaronar.der@hotmail.com
AKCAMİ MAHALLESİ AKCAMİİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             akcami.dernek@mynet.com
AKÇAALAN MAH HAKKI OĞUZ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              hhakkioguzcamii@hotmail.com
AKKÖYLÜLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ              yonetim@akkoy.org.tr
ALANÖNÜ MAHALLESİ DERE CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    alanderecamii-26@hotmail.com
ALANÖNÜ MAHALLESİ HACI HASAN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  hhasancamii@hotmail.com
ALAÖNÜ MAHALLESİ HAVACILAR CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ             havacilarcamii_yyd@hotmail.com
ALİ KOÇ BABALILAR KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ               alikocbabalilardernegi@gmail.com
ALMAN KÜLTÜR DERNEĞİ          info@almankultur.org.tr
ALPAGUT BELDESİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     alpagutcamidernegi@mynet.com
ALPAGUT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ         alpagutsporkulubu@mynet.com
ALPAGUTLULAR SOSYAL KÜLTÜREL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ asyad-26@hotmail.com
ALPU AĞAÇHİSAR KÖYÜ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ          agachisarder@hotmail.com
ALPU BAHÇECİK KÖYÜ CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      alpubahcecikcami@mynet.com
ALPU BELEDİYE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ               belediyegenclikspor@hotmail.com
ALPU İLÇESİ HUZUR SEVENLERİ KORUMA VE SOSYAL YARDIM DERNEĞİ              huzurseven@mynet.com
ALPU KEMALPAŞA MAHALLESİ CAMİİ KORUMA YAŞATMA DERNEĞİ     kemalcami@mynet.com.tr
ALTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                eskisehiraltayskdernegi@hotmail.com
ALTIN ÇOCUK DERNEĞİ                altincocok26@hotmail.com
ALTIN YUMRUK SPOR KULÜBÜ altinyumruksporkulubudernegi@mynet.com
AMATÖR FUTBOLCULAR DERNEĞİ          eafd_2007@hotmail.com
AMATÖR KAYMAZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ   kaymazspor@hotmail.com
AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ   dernek@amerikankultur.org.tr
ANADOLU AKADEMİK TİYATRO DERNEĞİ            atider@gmail.com
ANADOLU GELİŞİM DERNEĞİ    anadolugelisimder@gmail.com
ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ-ESKİŞEHİR ŞUBESİ             eskagd@gmail.com
ANADOLU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              anadolusporkulubu@hotmail.com
ANADOLU KOLEJ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ          a.kolej@hotmail.com
ANADOLU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   anadolukulturday.der@hotmail.com
ANADOLU NASRETTİN HOCA CAMİİ YAŞATMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ      anhocacamii@mynet.com
ANADOLU ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ     anaozder@hotmail.com
ANADOLU ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ  anadolurotary@ttnet.net.tr
ANADOLU SOLUNUM DERNEĞİ               anadolusolunum@gmail.com
ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ       esk.anadolusporgazetecileri@hotmail.com
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ  esem@esem.org.tr
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ VE ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ MEZUNLAR DERNEĞİ    ibfak@hotmail.com
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ           akyadernegi@hotmail.com
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MEZUNLARI DERNEĞİ            simed@anadolu.edu.tr
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          sporklb_anadolu@hotmail.com
ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER DERNEĞİ anadoluogrencidernegi@gmail.com
ANADOLU YILDIZI DERNEĞİ        anadoliyildizi_26@hotmail.com
ANNELER KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ annelerkultursanatdernegi@hotmail.com
ARÇELİK A.Ş MENSUPLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ           arcmensuplaridernegi@mynet.com
ARDAHANLILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  ardahander@mynet.com
ARİFİYE MAHALLESİ ALAADDİN CAMİ ONARIM VE YAŞATMA DERNEĞİ                alaaddincamikorumaveyasatmadernegieskisehir@hotmail.com
ARSLANBEYLİ KÖYÜ SÜCAATTİN VELİ TURİZM VE TANIT DERNEĞİ           sucaaddinveli@hotmail.com
ARTVİNLİLER KÜLTÜR SOSYAL VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             artvinlilerdernegi@gmail.com
ARZUHALCİLER VE İŞTAKİPÇİLER DERNEĞİ          arzuhalcilerdernegi26@mynet.com
ASARCIKLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ           asarciklilardernegi@yahoo.com
AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ KÖYÜ CAMİİ VE MÜŞTEMİLATINI YAŞATMA DERNEĞİ          asagisogutonucami@hotmail.com
AŞIK ZÜLALİYİ SEVENLER DOSTLUK KÜLTÜRYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  zulal_26-26@hotmail.com
ATAK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  atakspordernegi@mynet.com
ATATÜRK ANADOLU MESLEK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                esatagsk@esata.k12.tr
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ       addesksube@hotmail.com
ATAYURT OKULLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    atayurtsporkulubu@windowslive.com
AVDAN KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ avdan-dernegi@hotmail.com
AVUKAT LÜTFİ ERGÖKMEN İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                avergokmensporkulubu@hotmail.com
AYDINLANMA 1923 HAREKETİ DERNEĞİ               aydinlanma1923hareketi@gmail.com
AYVALI KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ  ayvalikoyluleri@yahoo.com.tr
AYVALI KÖYÜ CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ      ayvcyyd@yahoo.com.tr
AYVALI KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               seyitgaziayvcamider@mynet.com
AYYILDIZ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ           ayyildizspor@hotmail.com
BAĞLAR SPOR KULÜBÜ                bilgi@baglarspor.com
BAHADIROĞULLARI EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ                Bahadirogullarider@hotmail.com
BAHÇE ÜRETİCİLERİ VE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  butyad@hotmail.com
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      bahcelievlercami@hotmail.com
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SARISI KURŞUNLU CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                sarisu.kursunlu.cami@hotmail.com
BAKSAN SANAYİİ SİTESİ CAMİİ YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ              baksansancamii@mynet.com
BALÇIKHİSARLI SEYİTLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ        balcikhisardernegi@hotmail.com
BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          eskbalgoc@hotmail.com
BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ODUNPAZARI ŞUBESİ             eskgocmender@hotmail.com
BARDAKÇI KÖYÜ KALKINDIRMA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ       bardakcikoyu@hotmail.com
BASMA SANAYİİ MÜESSESESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               bascamder@gmail.com
BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ            btdd_eskisehir@mynet.com
BATIKENT MAHALLESİ KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          BATIKENT26@hotmail.com
BAYBURT ÇAMLIKOZ KÖYÜ KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          camlikozdernegi@mynet.com
BAYBURTLULAR SOSYAL KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  bayburtlular26@hotmail.com
BELEN CİLBİRT KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  belencilbirtkoyucamiidernegi@mynet.com
BENTSPOR KULÜBÜ       bentspor@hotmail.com
BEŞİKTAŞ TARAFTARLAR DERNEĞİ          bjk_dernegi_26@mynet.com
BEŞSARAY KÖYLÜLERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ           bessaraykoyu@hotmail.com
BEYLİKOVA AVCILAR VE ATICILAR KULUBÜ DERNEĞİ     bovaavatkulubu@mynet.com
BEYLİKOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ      beylikovabelsporklb@mynet.com
BEYLİKOVA HUZURU SEVENLER VE DESTEKLEYENLER DERNEĞİ bovahsdder@mynet.com
BEYLİKOVA İLÇESİ ÇARŞI CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          bovaccamider@mynet.com
BEYLİKOVA İLÇESİ GELİŞTİRME GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ           bovagelguzder@mynet.com
BEYLİKOVA OKÇU KÖYÜ EĞİTİM KÜLTÜR,YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      okcukoyu@gmail.com
BEYLİKOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ                bovasydkd@mynet.com
BEYLİKOVA ŞEHİR KULUBÜ DERNEĞİ     bovasehirklb@mynet.com
BEYLİKOVA TAHSİL ÇAĞINDAKİ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ bovatctyder26@hotmail.com
BEYLİKOVA ULUCAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            bovaulucamider@mynet.com
BEYLİKOVA YUNUSEMRE VE ATA MAHALLESİ CAMİLERİNİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ                bovaycamiatamhcamider@mynet.com
BİLECİKLİLER SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ               bileciklilerder@mynet.com
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ                esunicef@yahoo.com.tr
BİRLİK KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ           sivbirlik@hotmail.com
BOZAN BELDESİ EĞİTİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİ KORUMA DERNEĞİ alpubozan-yarder@hotmail.com
BOZAN KASABASI CAMİLERİ VE KIZ KURAN KUR. YAP.YAŞ VE KORUMA .DERNEĞİ          bozcami@hotmail.com
BUDOJİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ         budojimspor26@hotmail.com
BUĞDAY TANESİ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLANLARI TOPLUMA KAZANDIRMA DERNEĞİ                bugdaytanesi04@hotmail.com
BÜYÜK KAYI KÖYLÜLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ        kayi_97@hotmail.com
BÜYÜKDERE - GÜLTEPE MH. KORUMA YAŞATMA GÜZELLEŞTİRME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ    buyukgulder_1@hotmail.com
BÜYÜKDERE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          buyukderecamider@hotmail.com
BÜYÜKDERE MAHALLESİ HACI ALİ BOLAK CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        hacialibolakcamii@hotmail.com
BÜYÜKDERE MAHALLESİ MEŞELİK MEVKİ SAKİNLER CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   sakinlercamisi@hotmail.com
CAM İŞÇİLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             camiscileriesk@hotmail.com
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ   ckd_esk@mynet.com
CUMHURİYET LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    cumcumdersk@hotmail.com
CUMHURİYET MAHALLESİ TEKKE CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          tekkecamii26@hotmail.com
CUNUDİYE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             cunudiye@mynet.com
ÇAĞ FEN KOLEJ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ             cagfen@cagfen.net
ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ    eskisehirdramadernegi@gmail.com
ÇAĞDAŞ KOLEJ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              ckskd@hotmail.com
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ        cyddeskisehir@yahoo.com.tr
ÇAĞLAN VE KAYAPINAR SOSYAL YARDIMLAŞMA,YAPTIRMA VE YAŞATMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ                caglanvekayapinardernegi@hotmail.com
ÇAĞLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            caglarsporkulubu26@hotmail.com
ÇALÇI KÖYLÜLER EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ      cekder@mynet.com
ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR DERNEĞİ       camlicadernek@gmail.com
ÇAMLICA EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ         camlicaegitim@yahoo.com.tr
ÇAMLICA MAHALLESİ ADAR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   adarcamiiesk@hotmail.com
ÇAMLICA MAHALLESİ HACILAR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             camlicahacilarcami@mynet.com
ÇAMLICA MAHALLESİ MERKEZ FATİH CAMİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ camlica-fatihcamii@hotmail.com
ÇAMLICA MAHALLESİ ORTA CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   camlicaortacami@mynet.com
ÇAMLICA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          camlica.spor@yahoo.com.tr
ÇANAKKALE VE KUVA'Yİ MİLLİYE İSTİKLAL MADALYASI VARİSLERİ ANMA VE YAŞATMA DERNEĞİ-İNÖNÜ ŞUBESİ                canakkalekuvaider@hotmail.com
ÇANKAYA MAH ÇANKAYA CAMİ YAP VE YAŞ DERNEĞİ  cankayacami@gmail.com
ÇANKAYA MAHALLESİ RADAR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               radarcamii@hotmail.com
ÇARŞI CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  eskcarsicamii@yahoo.com.tr
ÇARŞI YENİLEME GÜZELLEŞTİRME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ       carsidernegi@etonet.org.tr
ÇATÖREN KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          catorencamiyapder@hotmail.com
ÇELİK KARTAL SPOR KULUBÜ DERNEĞİ celik_kartal_spor@hotmail.com
ÇINARALTI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   cinaraltider@gmail.com
ÇİFCİ MAHALLESİ 2 NOLU CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ              ciftci-2cami@hotmail.com
ÇİFTELER ADALAR MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               adalarmh_ikinolucamii@hotmail.com
ÇİFTELER AVCILAR VE ATICILAR KULÜBÜ DERNEĞİ          avatdernegi_26@hotmail.com
ÇİFTELER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       ciftbeldspklb77@hotmail.com
ÇİFTELER ÇARŞI CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            carsicamii_26@hotmail.com
ÇİFTELER ÇİFTÇİ MAHALLESİ 1 NO'LU CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                ciftci-1camii@hotmail.com
ÇİFTELER EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ             ciftelerder@hotmail.com
ÇİFTELER EĞİTİMİ SEVENLER DERNEĞİ  cifteleregitim@hotmail.com
ÇİFTELER ERBAB MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  erbabmhcamii@hotmail.com
ÇİFTELER ES-ES TARAFTARLARI DERNEĞİ             cifte-es-esdern@hotmail.com
ÇİFTELER İLÇESİ FATİH CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               fatihcami_26@hotmail.com
ÇİFTELER İLÇESİ YENİ MAHALLE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             yenimahallecami_26@hotmail.com
ÇİFTELER İŞ ADAMLARI DERNEĞİ             cifiad@hotmail.com
ÇİFTELER KADINLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ              kadinlar_dernegi26@hotmail.com
ÇİFTELER KAFKAS- KARAÇAY VE BALKAR TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                ciftelerkaracay.balkar@mynet.com
ÇİFTELER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            sanayicami_26@hotmail.com
ÇİFTELER MEMURLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ             ciftmemur@hotmail.com
ÇİFTELER SAĞLIĞA DESTEK DERNEĞİ      saglikdestekdernegi@hotmail.com
ÇİFTELER SEBZE VE MEYVE SATICILARI DAYANIŞMA DERNEĞİ    ciftsemesat@hotmail.com
ÇİFTELER SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ     CIFTELERSYDveKDERNEGI@hotmail.com
ÇİFTELER ŞEHİR KULÜBÜ ÇİFTELER/ESKİŞEHİR    ciftsehir@hotmail.com
ÇİFTELER YENİDOĞAN MAHALLESİ YEŞİL CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          yesilcami-26@hotmail.com
ÇİFTELER YUNUSEMRE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              yunusemrecamii_26@hotmail.com
ÇOBAN KÖPEĞİ KANGALLARI VE AKBAŞLARI ARAŞTIRMA VE TANITMA DERNEĞİ           akbas_dernek@hotmail.com
ÇOCUK SEVENLER DERNEĞİ-ESKİŞEHİR eskisehircocuksevenler@hotmail.com
ÇÖZÜM (GERÇEĞİ ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNME) DERNEĞİ             cozumdernegi@mynet.com
ÇUKURHİSAR CAMİLERİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        hisarcami@mynet.com
ÇUKURHİSAR KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ           cukurhisarbeld@yahoo.com.tr
ÇUKURHİSAR SPOR KULÜBÜ     cukurhisarbel@yahoo.com
DADAŞLAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ            erdadas26@hotmail.com
DAMLA EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ      damladernegi@hotmail.com
DAMLA ÖZGEREKSİNİMLİLER DERNEĞİ damlaozgereksinimlilerder@hotmail.com
DAMLA ÖZGEREKSİNİMLİLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ           esk.damlader.sb@hotmail.com
DAMLALI KARAAĞAÇ KÖYÜ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ               damlalikaraagac@mynet.com
DANS YÜZME VE SALON SPORLARI SPOR KULUBÜ DERNEĞİ      dansyuzmesalonsporlari@mynet.com
DEDE MAH SİVRİOĞLU CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               esksivrioglucamii26@hotmail.com
DEĞİŞİM VE İLETİŞİM DERNEĞİ degisim-der@hotmail.com
DELİKLİTAŞ EĞİTİME YARDIM DERNEĞİ deltasder@gmail.com
DELİKLİTAŞ MAHALLESİ HACIHAVA CAMİ YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ       hacihavvacamiider@mynet.com
DEMİRKAYA CAMİ VE OKUMA ODASINI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       demirkayacamii@hotmail.com
DEMİRLİ KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ         demirlikoyu@mynet.com
DEMİRYOL MESLEK OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ     esdemok@gmail.com
DEMİRYOLU MEMURLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ  eskdemed@yahoo.com.tr
DERBENT KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM DERNEĞİ       dernek_derbent@mynet.com
DERESPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ derespor26@hotmail.com
DEVLET DEMİR YOLLARI BLOKLARI KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ   ddyblkder@hotmail.com
DİL VE TARİH DERNEĞİ  dilvetarihdernegi@gmail.com
DİNAMİK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ          dinamikspor@gmail.com
DİNAMİKDO UZAKDOĞU SPORLARI EĞİTİM DERNEĞİ   dinamikdo@gmail.com
DİNEK BELDESİ FATİH MAHALLESİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      dinekfatihcami@mynet.com
DİŞ TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ     disteknisyenleridernegieskisehir@mynet.com
DOĞA GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ       dogagenclikspor@hotmail.com
DOĞANÇAYIR HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                dogancayirhacibektasder@hotmail.com
DOĞANÇAYIRLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ          dogancayir_der@hotmail.com
DOLUNAY YETİŞKİN ENGELLİLER DERNEĞİ           yet.dolunay@gmail.com
DORLİON DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ      dorliondans@mynet.com
DORUK YAŞANTI DERNEĞİ          dorukyasanti@gmail.com
DOSTELLER İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ             esdostelder@gmail.com
DÖĞERLİLER KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ              dogerlilerdernegi@mynet.com
DÜMREK ÇARŞI CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            dumrekkascamiyapyaskorguzdernegi@mynet.com
DÜMREK KASABASI FATİH CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                dumrekfatihcami@hotmail.com
DÜMREKLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ          dumrekliler@hotmail.com
EFSANE ÇOCUKLAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ               efsanecocuklareskisehir@gmail.com
EĞİTİM HAKLARI DERNEĞİ          egitimhaklari@gmail.com
EĞİTİMCİLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ            egitderesksb@mynet.com
EĞİTİMİ DESTEKLEME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ               sivrihisaredgd26@mynet.com
EĞRİÖZ MAHALLESİ VE CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ               egrioz-mh@hotmail.com
ELAZIĞLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ               elaziglilar.dernegi@mynet.com
ELELE ENGELSİZ YAŞAM DERNEĞİ            eleleengelsizyasam@gmail.com
EMEK EĞİTİM VE TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ              emekder@gmail.com
EMEK İLİM KÜLTÜR DERNEĞİ    emek_dern26@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ DİLEK CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ           emekdilekcamii@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ EMEK CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          emekmhemekcamii@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ HACI CALIKLAR CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ            haci_caliklarder@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ HACI RECEP CAMİ GÜZELLEŞTİRME VE YAŞATMA DERNEĞİ   recepcamii-emek@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ MERVE CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ mervecamii@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ MİRAÇ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ             miraccami_kk_yyd@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ SAFA CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     safa_camii26@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ TEVHİD CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       tevhitcamii@hotmail.com
EMEK MAHALLESİ YALÇINTEPE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             yalcintepeder@gmail.com
EMEK MAHALLESİ ZÜMRÜT CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  zumrutcamii@gmail.com
EMEK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ emeksporkulubu@hotmail.com
EMİRDAĞ VE KÖYLÜLERİ KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ            emirdagkoyder@yahoo.com.tr
EMKO MOBİLYACILAR CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             emkocami@hotmail.com
EMNİYET TEŞKİLATI MENSUPLARI HANIM.YAR.DER.ESKİŞEHİR ŞUBESİ  emhander-es.sb@hotmail.com
ENERJİ GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ        enerji-genclik@hotmail.com
ERENKÖY AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ DERNEĞİ   erenkoyavcilar@gmail.com
ERENKÖY MAH ULU CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   esk-ulucamii@hotmail.com
ERENKÖY MAH YUNUSEMRE CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ      erenkoyyunusemre@hotmail.com
ERENKÖY MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              erenkoymercam@hotmail.com
ERENKÖY MAHALLESİ MURADİYE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        muradiyecamidernegi@gmail.com
ERKEK VE KADIN HAKLARI DERNEĞİ       er_kaer@hotmail.com
ERTUĞRULGAZİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ       eryorukder26@mynet.com
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ ALTINEVLER CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         altinevlercamii@hotmail.com
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ i ertugrulgazicamider@yahoo.com
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ HACI MEHMET ÖZEL CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                hacimehmetozelcamii@mynet.com
ERTUĞRULGAZİ MH BEŞEVLER CAMİİ YAP.YAŞ.DERNEĞİ             besevlercami@hotmail.com
ERTUĞRULGAZİ YÖRÜK TÜRKMEN DERNEKLERİ FEDERASYONU               eryorukfed26@mynet.com
ERZURUMLULAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      erzurum26@hotmail.com
ES SPOR KULUBÜ DERNEĞİ        esspor@gmail.com
ESENTEPE MAHALLESİ ULU CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    esentepeulucami@yahoo.com.tr
ESENTEPE MAHALLESİ YEŞİL CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   esentepeyesilcamii@yahoo.com
ESKİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           eskisporklubu_026@mynet.com
ESKİBAĞLAR MAHALLESİ KIRIM CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            kirimlicamii@hotmail.com
ESKİŞEHİR 1965 LİLER DERNEĞİ bilgi@1965liler.org
ESKİŞEHİR ACİL TIP DERNEĞİ      esatder@hotmail.com
ESKİŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU SPOR KULUBÜ DERNEĞİ               esas.spor@hotmail.com
ESKİŞEHİR ADIMLAR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ         adimlarbric@windowslive.com
ESKİŞEHİR AFET ACİL YARDIM ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ              eskuteskisehir@mynet.com
ESKİŞEHİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ      esahed@hotmail.com
ESKİŞEHİR AKADEMİ MEZUNLARI DERNEĞİ        eskakademimez@mynet.com
ESKİŞEHİR ALZHEİMER DERNEĞİ              eskisehiralzheimerdernegi@gmail.com
ESKİŞEHİR AMATÖR BALIKÇILAR DERNEĞİ          eskisehiramatorbal@hotmail.com
ESKİŞEHİR AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU   eskisehir.a.s.k.f@hotmail.com
ESKİŞEHİR ANADOLU FOLKLOR SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ esk_esan@hotmail.com
ESKİŞEHİR ANADOLU İNTERACT GENÇLİK DERNEĞİ        anadoluinteractesk@hotmail.com
ESKİŞEHİR ATA GÜREŞİHTİSAS SPOR KUBUÜ DERNEĞİ  ataspor26@hotmail.com
ESKİŞEHİR ATATÜRK ANADOLU MESLEK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ                info@esata.k12.tr
ESKİŞEHİR ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ               ealm-26@hotmail.com
ESKİŞEHİR ATLETİZM SPOR KÜLÜBÜ DERNEĞİ   esk.esad@hotmail.com
ESKİŞEHİR ATLISPOR KULÜBÜ DERNEĞİ               bilgi@eskisehiratlispor.com
ESKİŞEHİR BAHİSCİLER DERNEĞİ              eskisehirbahiscilerdernegi@gmail.com
ESKİŞEHİR BAKIMA MUHTAÇ YAŞLILARI KORUMA DERNEĞİ       h.s.c.huzurevi@hotmail.com
ESKİŞEHİR BATIKENT MAHALLESİ SEYRANTEPE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                seyrantepecamii@hotmail.com
ESKİŞEHİR BAYINDIRLIK YAPI SPOR KULÜBÜ      bayindirlikyapispor@mynet.com
ESKİŞEHİR BİLİM ÇOCUK, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ eskisehirbilimsporkulubu@hotmail.com
ESKİŞEHİR BOSNA HERSEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ         eskbosnahersek@hotmail.com
ESKİŞEHİR BOWLİNG SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ   bowlingspor@gmail.com
ESKİŞEHİR BÖBREK HASTALARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          esk_bobrekder@mynet.com
ESKİŞEHİR BÖBREK HASTALARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          esk_bobrekder@mynet.com
ESKİŞEHİR BÖBREK HASTALARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          esk_bobrekder@mynet.com
ESKİŞEHİR BÖBREK HASTALARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          esk_bobrekder@mynet.com
ESKİŞEHİR ÇAMLICA MAHALLESİ HACI ZEYNEP CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              haczeynep@yahoo.com
ESKİŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ    escevder@hotmail.com
ESKİŞEHİR ÇEVRE, SAĞLIK, İZCİLİK, GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ             bilgi@cevsad.org
ESKİŞEHİR ÇİFTÇİLERİ DERNEĞİ eskisehirciftcileridernegi@gmail.com
ESKİŞEHİR ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ es-cocukcerrahisi@hotmail.com
ESKİŞEHİR DANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           eskisehirdans@gmail.com
ESKİŞEHİR DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          eskisehirdemirspor@ttnet.net.tr
ESKİŞEHİR DEMİRYOLU MEMURLARI DERNEĞİ  esdemed@gmail.com
ESKİŞEHİR DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ   dingor@mynet.com
ESKİŞEHİR EĞİTİM PARKI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ eparkispor@gmail.com
ESKİŞEHİR EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ              egit.ogr.des.der@gmail.com
ESKİŞEHİR EĞİTİMCİLER DERNEĞİ            esedegitimciler@hotmail.com
ESKİŞEHİR EĞİTİMCİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ        eskisehiregitimciler_syd@hotmail.com
ESKİŞEHİR EHLİ KURAN MEVLİTHANLAR VE YUNUSEMRE İLAHİ KOROSU DERNEĞİ          yunusemreilahikorosu@hotmail.com
ESKİŞEHİR EMİR SULTAN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          eskisehiremirsultandernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ               eeskd@hotmail.com
ESKİŞEHİR ERENKÖY MAHALLESİ BAĞLAR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        erenkoybaglarcami@hotmail.com
ESKİŞEHİR ESJİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           esjimspor@hotmail.com
ESKİŞEHİR ESKİ HÜKÜMLÜLERİ TOPLUMA KAZANDIRMA DERNEĞİ         eshukder@gmail.com
ESKİŞEHİR ESKİBAĞLAR MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    eski_baglar_camii@mynet.com
ESKİŞEHİR ESNAF VE SANATKARLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                esyarder@gmail.com
ESKİŞEHİR FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ    esfakder@hotmail.com
ESKİŞEHİR FATİH ANADOLU LİSESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              efalspor@hotmail.com
ESKİŞEHİR FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ eskfbder@hotmail.com
ESKİŞEHİR FOLKLOR EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       eskisehirfolkloregitimmerkezi@hotmail.com
ESKİŞEHİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ              efsadyonetim@gmail.com
ESKİŞEHİR FUTBOL ALTYAPI DERNEĞİ    esesaltyapidernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR GALATASARAYLILAR DERNEĞİ            gsd.eskisehir@bistek.net.tr
ESKİŞEHİR GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ    eskgazianteplilerdernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ               esgiad@gmail.com
ESKİŞEHİR GENÇ OLUŞUM TURİZM VE SPOR DERNEĞİ  gencolusumtsd@yahoo.com
ESKİŞEHİR GENÇLİK DERNEĞİ    eskisehirgenclikdernegi26@gmail.com
ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ   genclikspor26@hotmail.com
ESKİŞEHİR GİRİŞİMCİ SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ  info@egsiad.org
ESKİŞEHİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ   eskisehirgooyuncularidernegi@gmail.com
ESKİŞEHİR GÖKMEYDANSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            gokmeydanspor@mynet.com
ESKİŞEHİR GÖZ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ     eskgozhastder@mynet.com
ESKİŞEHİR GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    goztepespores@gmail.com
ESKİŞEHİR GÜL SANAT KÜLTÜR EĞİTİM DERNEĞİ            gulder26@hotmail.com
ESKİŞEHİR GÜN IŞIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                gunisigi26@mynet.com
ESKİŞEHİR HACI HALİT CAMİİ VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         hacihalitcamii26@hotmail.com
ESKİŞEHİR HALK EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ               eshem26@hotmail.com
ESKİŞEHİR HALK MÜZİĞİ SEVENLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ halkmuzsevder@hotmail.com
ESKİŞEHİR HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ             eskisehirhavacilikkulubu@gmail.com
ESKİŞEHİR HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ      ehkd26@hotmail.com
ESKİŞEHİR HUZUR LİMANI DERNEĞİ       Esk.Huzurlimanidernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR HUZUR SEVENLER VE DESTEKLEYENLER DERNEĞİ       huzursevder@mynet.com
ESKİŞEHİR INNER WHEEL KULÜBÜ DERNEĞİ       eskinnerwheel@yahoo.com.tr
ESKİŞEHİR İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ    info@esoguichastaliklari.org
ESKİŞEHİR İHSANİYE CAMİİ VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            ihsaniyeeskisehir@hotmail.com
ESKİŞEHİR İKİ EYLÜL ROTARY KULÜBÜ DER          esk.ikieylulrotarykulubu@mynet.com
ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           koyhizmetlerispor@hotmail.com
ESKİŞEHİR İLAHİYAT CAMİİ VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             ilahiyatcamii@hotmail.com
ESKİŞEHİR İLİ ERENKÖY MAHALLESİ FATİH CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      erenkoyfatihcamii@mynet.com
ESKİŞEHİR İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ esimder@hotmail.com
ESKİŞEHİR İŞİTME ENGELLİLERİ KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ   eskied@gmail.com
ESKİŞEHİR İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                eskisehirizcikulubu@hotmail.com
ESKİŞEHİR JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ esjoddernek@hotmail.com
ESKİŞEHİR JUDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            eskisehirjudo@yahoo.com.tr
ESKİŞEHİR KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ             eskader@gmail.com
ESKİŞEHİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ     eks.der@gmail.com
ESKİŞEHİR KAPALI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ               eskaspor@mynet.com
ESKİŞEHİR KAVACIK CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  kavacik_cami@hotmail.com
ESKİŞEHİR KAZAN TATARLARI KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ             eskkazankultur@yahoo.com
ESKİŞEHİR KIRIM HALK BİLİM ARAŞTIRMA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              ekhadgsk@hotmail.com
ESKİŞEHİR KİMSESİZ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ     Esk.Kim.Coc.Kor.Dernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR KOCATEPE CAMİİVE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞ ATMA DERNEĞİ          cankirikocatepecami@mynet.com
ESKİŞEHİR KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ                ealmezunlardernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR KOZKAYI CAMİİ VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              kozkayicamiidernek@hotmail.com
ESKİŞEHİR KÖPRÜBAŞI KORUMA YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ          koprubasikorumadernegi@windowslive.com
ESKİŞEHİR KÖPRÜBAŞI LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ             koprubasilions@hotmail.com
ESKİŞEHİR KÖYLERİNİ KALKINDIRMA DERNEĞİ  eskoyder@eskoyder.org
ESKİŞEHİR KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ        eskotder@hotmail.com
ESKİŞEHİR KÜLTÜR DERNEĞİ      eskisehirkultur@hotmail.com
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ            kutav26@hotmail.com
ESKİŞEHİR LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ       eskisehirlions@mynet.com
ESKİŞEHİR LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ      eskisehirlosem@hotmail.com
ESKİŞEHİR LPG (TÜP) DEPOLARI GELİŞTİRME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ          esktupdepder@hotmail.com
ESKİŞEHİR MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ        esmad@esmad.net
ESKİŞEHİR MAKEDONYA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ            esk.makedonya.turkleri@hotmail.com
ESKİŞEHİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ          eskmemehastdern@hotmail.com
ESKİŞEHİR MERKEZ AVCILIK ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ              eskavcilikaticilik@yahoo.com
ESKİŞEHİR MERKEZ ÇUKURHİSAR YENİ MAHALLE YENİ CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                cukurhisaryenicamider@hotmail.com
ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ KÜLTÜR DERNEĞİ  yk@emev.org
ESKİŞEHİR MUHACİR DERNEKLERİ FEDERASYONU           muhacirfederasyonu@hotmail.com
ESKİŞEHİR MUHASEBE ELEMANLARI DERNEĞİ   eskmed@mynet.com
ESKİŞEHİR NALBANT CAMİ VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             nalbantcamii_26@hotmail.com
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                esk.obemsan@hotmail.com
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KURŞUNLU CAMİ VE KÜLLİYESİNİ KORUMA DERNEĞİ               KURSUNlucamii@hotmail.com
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ         odunpazarilions@hotmail.com
ESKİŞEHİR OĞUZ BOYLARI DERNEĞİ       eskoguzesk@gmail.com
ESKİŞEHİR OLİMPİK BRİÇ DERNEĞİ          eskolpbric@gmail.com
ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             osbcamii@eskisehirli.net
ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ TENİS İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ               bilgi@esktenis.com
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ     esoguspor@hotmail.com
ESKİŞEHİR OTO GALERİCİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ               eskotogaleri.yrd.der@hotmail.com
ESKİŞEHİR OTO VE HALI YIKAMACILAR DERNEĞİ              esk_otovehaliyikamacilaridernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR OTOBÜSCÜLERİ VE OTOBÜS YAZIHANECİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ       esoyd@hotmail.com
ESKİŞEHİR OTOMOBİL VE MOTOR SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ               webmaster@esok.org.tr
ESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR ve GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ oncu_spor@hotmail.com
ESKİŞEHİR PROFESYONEL KUAFÖRLER DERNEĞİ               Eskufder26@mynet.com
ESKİŞEHİR PROFOSYONEL FOTOĞRAFÇILAR DERNEĞİ    esfoder@hotmail.com
ESKİŞEHİR RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILARI                ertyad26@mynet.com
ESKİŞEHİR ROTARACT KULÜBÜ DERNEĞİ             esk.rotaract@mynet.com
ESKİŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ   eskisehirrotary@gmail.com
ESKİŞEHİR RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ           eskisehirruhsagligi@hotmail.com
ESKİŞEHİR SAĞLIK MENSUPLARI DERNEĞİ          saglikcilar26@hotmail.com
ESKİŞEHİR SANAT DERNEĞİ        eskisehirsanat@hotmail.com
ESKİŞEHİR SANAYİ SİTELERİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   sanayicamider@hotmail.com
ESKİŞEHİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ esiad@ada.net.tr
ESKİŞEHİR SAYDAM FOTOĞRAF DERNEĞİ            saydamfotografdernegi@gmail.com
ESKİŞEHİR SAZOVA MAHALLESİ YUNUSEMRE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                sazovayunusemrecamii@hotmail.com
ESKİŞEHİR SİVİL YEREL OLUŞUMU GELİŞTİRME DERNEĞİ              esyodernegi@yahoo.com
ESKİŞEHİR SOROPTİMİST KULÜBÜ DERNEĞİ       soroptimistkulupeskisehir@gmail.com
ESKİŞEHİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ        eskisehirsporeses1965@hotmail.com
ESKİŞEHİR SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ               sporlisesi@hotmail.com
ESKİŞEHİR SU SPORLARI KLÜBÜ DERNEĞİ            essk@essk.org
ESKİŞEHİR SÜRÜCÜ KURSLARI DERNEĞİ               surkurder@hotmail.com
ESKİŞEHİR ŞAH-MAT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ   sahmatsk@hotmail.com
ESKİŞEHİR ŞAİRLER DERNEĞİ      eskisehirsairlerdernegi@esyo.org.tr
ESKİŞEHİR ŞEKERSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            sekerspor26@hotmail.com
ESKİŞEHİR TAHSİL ÇAĞINDAKİ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ   esktahsil@mynet.com
ESKİŞEHİR TEKEL BAYİLERİ VE TOPTAN SATICILARI DERNEĞİ       esk.tekder@hotmail.com
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ   TEPEBASILIONSCLUP@hotmail.com
ESKİŞEHİR TİCARET LİSESİ MEZUNLARI KÜL.SOS.DAYN.DERNEĞİ              tilmet@hotmail.com
ESKİŞEHİR TOPLUM PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ         toplumpsikiyatrisidernegi@mynet.com
ESKİŞEHİR TOPTANCI SEBZE VE MEYVE HALİ KOMİSYONCULARI DERNEĞİ           eskisehirtoptancihaldernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR TRAFİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ          esk_trf.musavirleri_dernegi@mynet.com
ESKİŞEHİR TUNCELİLER KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ        tuncelidernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ          eskisehirturizm@gmail.com
ESKİŞEHİR TÜKETİCİLER DERNEĞİ            estukder@hotmail.com
ESKİŞEHİR TÜM EMEKLİLER DERNEĞİ     eteder@gmail.com
ESKİŞEHİR TÜRK HALK MÜZİĞİ MEŞK DERNEĞİ eshalkmuzmeskder@hotmail.com
ESKİŞEHİR TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERNEĞİ          eskisehirtsmdernegi@hotmail.com
ESKİŞEHİR VE YÖRESİ OTORİNOLARİNGOLOJİ DERNEĞİ(Eskişehir ve Yöresi Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği)              eskbbder@hotmail.com
ESKİŞEHİR VEREM SAVAŞ DERNEĞİ        eskveremsavasi@hotmail.com
ESKİŞEHİR VİLAYETİ GÜZELLEŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ               vilgulder@mynet.com
ESKİŞEHİR VİNÇ İŞLETMECİLERİ OTO KURTARICILARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                esk.vinc.islet.der@hotmail.com
ESKİŞEHİR VOSBAĞA DERNEĞİ vosbaga@hotmail.com
ESKİŞEHİR YENİ KOLEJLİLER DERNEĞİ     yenikolej@hotmail.com
ESKİŞEHİR YENİKENT MAHALLESİ YENİKENT CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    yenikentcami@hotmail.com
ESKİŞEHİR YETİŞKİN ÖZÜRLÜ KADINLARI KORUMA DERNEĞİ     ozrlkadnkorder@yahoo.com.tr
ESKİŞEHİR YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILAN GENÇLERİN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                info@esyurtder.com
Eskişehir Yöneticileri Derneği    
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           eskyunusemresporkulubu@hotmail.com
ESKİŞEHİR YUNUSEMRE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          yunusemre_cami@hotmail.com
ESKİŞEHİR YUNUSEMRE İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    yunusemresporkulubu@hotmail.com
ESKİŞEHİR ZİYA GÖKALP İLKÖĞRETİM OKULU MEZUNLAR DERNEĞİ       zgioomezunlari26@hotmail.com
ESKİŞEHİR-BİLECİK ECZACI TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ      ebetder@hotmail.com
ESKİŞEHİRSPORU KORUMA DERNEĞİ    eskod@hotmail.com
ESNEMEZLİLER KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ          esnemezlilerksddernegi@mynet.com
EYÜP SULTAN CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              eskisehireyupsultancamii@gmail.com
FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ   famuhyaderesk@gmail.com
FATİH İLİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ  fatih.dern@hotmail.com
FATİH MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       fatihmahcamider@mynet.com
FATİH SPOR KULÜBÜ     esfatihspor@hotmail.com
FEVZİ ÇAKMAK CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             fevzicakmakcamii@hotmail.com
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÜNDOĞMUŞ CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       gundogmuscami@mynet.com
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HACI COŞKUN CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    hacicoskuncamii@hotmail.com
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KANAL BOYU BAHÇELİEVLER CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ                bahcelievlercamii_yap_yas_der@mynet.com
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ NURİ KOCA CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          nurikocacamii@hotmail.com
FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ             futsahkom_dernegieskisehir@windowslive.com
GAZETECİLER CEMİYETİ ESKİŞEHİR          info@eskgc.com
GAZİ ANADOLU KARDİYOLOJİ DERNEĞİ               gaziankarder@mynet.com
GECEKLİLER KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ               gecekder@mynet.com
GEMİÇ KÖYLÜLERİ SOSYAL KÜLTÜREL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             gemickoyluleri.dernegi@hotmail.com
GENÇ LİDERLER VE GİRİŞİMCİLER (JCI) DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ         info@jceskisehir.org
GERENLİ KÖYLÜLERİ SOSYAL KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ               eskgerenli@hotmail.com
GİRİŞİMCİ GENÇLİK VE EĞİTİM DERNEĞİ             girisimcigenclik@hotmail.com
GÖCENOLUK KÖYLÜLERİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ                gocenolukkoyudernegi@gmail.com
GÖKKUŞAĞI EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             gokkusagidernegi26@yahoo.com.tr
GÖKMEYDAN MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       gokmeydan.y.d@hotmail.com
GÖKMEYDAN MAHALLESİ ZİYAPAŞA CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  ziyapasacami@hotmail.com
GÖKNEBİ KÖYLÜLERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE SOSYAL KÜLTÜR DERNEĞİ            goknebidernek@hotmail.com
GÖLPAZARI TANITMA KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ           golpazariseyhedebali@hotmail.com
GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ              gorsemesksubesi@mynet.com
GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                gorsemsporkulubu@mynet.com
GÖRSEM GÖRME ENGELLİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ  gorsemgenelmerkez@hotmail.com
GÖYNÜK KÜLTÜRYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      goynukder@gmail.com
GÖZTEPE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                gozcayder@mynet.com
GÖZTEPE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                gozcayder@mynet.com
GÖZTEPE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                gozcayder@mynet.com
GUZEY DOĞA SPORLARI VEARAMA KURTARMA KULÜB DERNEĞİ           guzeydoga@gmail.com
GÜLLÜK MAHALLESİ ÇOLAK SADIK CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ           gullukcamiidernegi@gmail.com
GÜLLÜK MH SÜLEYMAN HOCA CAMİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               gulluksuleymanhocacamii@mynet.com
GÜLTEPE MAHALLESİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               gultepecamii26@hotmail.com
GÜLTEPE MAHALLESİ HACI AYŞE PERSAK CAMİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           aysepersakder@yahoo.com.tr
GÜLTEPE MAHALLESİ YENİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      gultepeyenicamidernegi@hotmail.com
GÜMÜŞKONAK CAMİLERİNİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ              gkcyyd@yahoo.com.tr
GÜNDOĞDU EĞİTİM VE ÖĞRETİME YARDIM DERNEĞİ gundoder_26@hotmail.com
GÜNDOĞDU MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ               guncamimahdernek@hotmail.com
GÜNDOĞDU MAHALLESİ ERTAN CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            ertancamider@hotmail.com
GÜNDOĞDU MAHALLESİ İMAMI AZAM CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           imamiazam26@hotmail.com
GÜNDOĞDU MAHALLESİ TERZİEVLERMEVKİİ CAMİİ YAŞATMA DERNEĞİ             gundogduterzievlericamii@mynet.com
GÜNDOĞDUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    gundogdu_spor_kulubu_dernegi@hotmail.com
GÜNDÜZLER KÖYÜ CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       gunduzlerkoyucami@hotmail.com
GÜNEŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ     gunesdernegi@gmail.com
GÜNYÜZÜ İLÇESİ KAYAKENT KASABASI MERKEZ VE FATİH CAMİLERİNİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                kayakentcami@mynet.com
GÜNYÜZÜ İLÇESİ YENİKENT MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ                gyuzuykentcami@mynet.com
GÜVEN UZAKDOĞU SAVUNMA SANATLARI İHTİSAS KULUBÜ DERNEĞİ              guvenussikd@yahoo.com
GÜVERCİN SEVENLER VE YETİŞTİRİCİLER DERNEĞİ          eskguv@gmail.com
HACI ALİBEY MAHALLESİ HACI ALİBEY CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ hacialibeycamii@gmail.com
HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ             h.bektasvelidernegi_eskisehir@yahoo.com.tr
HACI İLHAN ZEYREK CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   haciilhanzeyrek@hotmail.com
HACI KADİR CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   hkadircamiider@mynet.com
HACI MEHMET ALACA CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ               mehmetalacacami@hotmail.com
HACISEYİT CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       haciseyitcamii26@hotmail.com
HALK SAĞLIĞINI KORUMA DERNEĞİ      halksagder@yahoo.com.tr
HALKEVLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ              eskisehirhalkevi@gmail.com
HALKEVLERİ DERNEĞİ ODUNPAZARI İLÇESİ GÜLTEPE ŞUBESİ     gultepe26@gmail.com
HANSPOR KULÜBÜ        han_spor1992@hotmail.com
HARB İŞ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ             harbisspor.esk@mynet.com
HAVA SANAYİİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ           hasya@hasya.org
HAVACILIK MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      havader@gmail.com
HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ          hvtd@hvtd.org
HAVACILIK VE DOĞA SPORLARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ   dogaspor1989@mynet.com
HAYATI YAŞARKEN YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ         hayatiyasarkendernegi@hotmail.com
HAYRİYE KOLCU MEHMET AĞA CAMİ YAŞATMA DERNEĞİ          kolcumehmetcamiidernegi@hotmail.com
HENTBOLCULAR KULÜBÜ DERNEĞİ        eskhentbolder@hotmail.com
HİCRET İLİM KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ      hicretdernegi@hotmail.com
HOŞ SEDA MUSİKİ DERNEĞİ       hossedader@mynet.com
HOŞNUDİYE MAHALLESİ GÜMÜLCİNE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               gumilcine@hotmail.com
HUKUKSAL BAKIŞ DERNEĞİ        hukuksalbakis@mynet.com
HUZUR MAHALLESİ CAMİİ ONARIM VE YAŞATMA DERNEĞİ       huzurcamii@hotmail.com
HZ İBRAHİM CAMİİ DERNEĞİ     hz.ibrahimcamidernegi@hotmail.com
HZ. ENES CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        enescami@hotmail.com
ISPARTALILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ           isparta-eskisehir@hotmail.com
IŞIK SPOR KUL UBÜ DERNEĞİ    isikspor_1938@hotmail.com
IŞIKLAR MAHALLESİ IŞIKLAR CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     isiklarcamiidernegi@hotmail.com
İÇANADOLU VE GÖLLER BÖLGESİ BASIN DERNEĞİ          icanabasder@hotmail.com
İHSANİYE EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ       ihsaniyedernek@hotmail.com
İLİM VE HAYRA HİZMET DERNEĞİ            ilimvehayrahizmet@hotmail.com
İLİM YAYMA CEMİYETİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ            eskisehir.iyc@hotmail.com
İLK HAMLE SATRANÇ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ  ilkhamlesatranc@hotmail.com
İNCESULULAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ           incesulularder@mynet.com
İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ           ingilizkultur@gmail.com
İNÖNÜ ATICILIK-OKÇULUK VE AVCILIK KULÜBÜ DERNEĞİ          inonuavcilar@gmail.com
İNÖNÜ DEREYALAK KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       dereyalakcami@hotmail.com
İNÖNÜ DOĞAN GÜNEŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ             gunesdogan_970@hotmail.com
İNÖNÜ DUTLUCALILAR KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIM DERNEĞİ       dutlucadernegi@hotmail.com
İNÖNÜ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ     inonuegkulturdern_26@hotmail.com
İNÖNÜ ERENKÖY KÖYÜ CAMİ VE KÖY ORTA MALLARI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           erenkoycami@gmail.com
İNÖNÜ ERENKÖYLÜLER KÜLTÜR SOSYAL VE DAYANIŞMA DERNEĞİ        erenkoylulerdernegi@gmail.com
İNÖNÜ İLÇESİ OKLUBALI KÖYÜ YAPTIRMA YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ       oklubal_dernek@hotmail.com
İNÖNÜ İSMETPAŞA MAHALLESİ YEŞİL CAMİ KORUMA BAKIM ONARIM VE YAŞATMA DERNEĞİ                yesilcami26@mynet.com
İNÖNÜ KALE EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ             kaleegitimder@gmail.com
İNÖNÜ OKLUBALI KÖYÜ AŞAĞI MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   oklubal_dernek2@hotmail.com
İNÖNÜ ORTA MAHALLE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           ortamahder@gmail.com
İNÖNÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              belediyesi_inonu_26@mynet.com
İNÖNÜ ŞEHİR KULÜBÜ DERNEĞİ             inonusehir@mynet.com
İNÖNÜ YENİCE MAHALLE ÇARŞI CAMİ YAPIM VE ONARIM DERNEĞİ      yenicecami@mynet.com
İNÖNÜLÜLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ       inonu_der@hotmail.com
İSMETPAŞA MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           ismetpasa89@mynet.com
İSTİKLÂL MAHALLESİ YALAMAN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           eskyalamancamiider@mynet.com
İSTİKLALBAĞI KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ istiklalbagikoyudernegi@gmail.com
İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN AİLELER SPOR KLÜBÜ KÜLTÜR, DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                icadernek@hotmail.com
İŞİTME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ      eskisitmeeng@mynet.com
JANDARMA ASAYİŞ VAKFI DESTEKLEME DERNEĞİ           javdes_1@hotmail.com
KADIN ADAYLARI DESTEKLEME VE EĞİTME DERNEĞİ (KADER) ESKİŞEHİR ŞUBESİ             kadereskisehir@yahoo.com.tr
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ                eskagider@gmail.com
KALABAKCAMİİ YAPTIRMA VEYAŞATMA SOSYAL KÜLTÜR SPORTİF FAALİYETLER DERNEĞİ         kalabakcamii26@hotmail.com
KALİTE DERNEĞİ (KAL-DER) ESKİŞEHİR ŞUBESİ   eskisehir@kalder.org
KAMER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    kamerspor26@hotmail.com
KAMU YARARINA ÇALIŞAN TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ                eskisehir_polisemeklileri@hotmail.com
KAMU YARARINA ÇALIŞIR DEMİR YOLLARI EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ                esdemiryoluemek@hotmail.com
KANSERLE YAŞAM KÜLTÜR SANAT EĞİTİM SAĞLIK DERNEĞİ     kanserleyasamdernegi@gmail.com
KARADENİZLİLER KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ     bilgi@eskaradeniz26.com
KARAKAMIŞ KÖYÜ EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ kardereskisehir@hotmail.com
KARAOĞLAN KÖYÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ                mihalgazikaraoglanegtder@mynet.com
KARAOĞLANLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ  karaoglander@hotmail.com
KARAÖREN KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      korenky_camiider@mynet.com
KARAÖREN KÖYÜ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ   karaorendernegi@hotmail.com
KARAPAZAR KÖYLÜLERİ KÜLTÜR DAYAN YARDIM VE YAŞAT DERNEĞİ   karapazarlilardernegi@hotmail.com
KARAPINAR MAHALLEİ BAĞLAR MEVKİİ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ               baglarmevkiicami@hotmail.com
KARAPINAR MAHALLESİ CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            karapinarcamii@hotmail.com
KARSLILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ             eskarslilar@mynet.com
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT DERNEĞİ  karsilastirmaliedebiyat@mynet.com
KAŞGARLI MAHMUT CAMİİ DERNEĞİ    kasgarlimahmutcamii@gmail.com
KAYAKENT KASABASI AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ DER. kayakentavcilikaticilikspor@mynet.com
KAYI KÖYÜ EĞİTİM VE SANATA YARDIM DERNEĞİ          kaykoyder@hotmail.com
KAYMAZLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ           kaymazdernek@yahoo.com.tr
KAYSERİLİLER KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ            kayseresk-26@hotmail.com
KEMERKAYA KASABASI KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ       kes_der@hotmail.com
KESKİN KÖYLÜLERİ KÜLTÜR GELİŞTİRME VE SOS.YARD.DAYN.DERNEĞİ                keskinkoyder@hotmail.com
KIRKA AVCILIK VE ATICILIK KULÜBÜ DERNEĞİ   kirkaavcilari@hotmail.com
KIRKA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ             kirkabelediyespor@hotmail.com
KIRKA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ       krkegtkulder@mynet.com
KIRKA EĞİTİMKÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ            kirkaegitimdernegi@hotmail.com
KIRKA EMEK MAHALLESİ KURS CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            kirka_kurscamii@hotmail.com
KIRKA EMEK MAHALLESİ MADEN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        madencamii_yapder@mynet.com
KIRKA EMEK MAHALLESİ YEŞİLTEPE CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ           kirkayesiltepecamii@hotmail.com
KIRKA SAĞLIKLI YAŞAM DERNEĞİ            sagyasamder@hotmail.com
KIRKA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ    kirkasosyarder@mynet.com
KIRKALILAR KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                info@kirkalilar.org
KIRMIZITOPRAK MAHALLESİ ALEM CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    ktoprakalemcami@mynet.com
KIRMIZITOPRAK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            kirmizitoprakspor@ekolay.net
KIZILİNLER KÖYLÜLERİ SOSYAL KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ           eskkizilinler@mynet.com
KİŞİSEL GELİŞİM VE GİRİŞİM DERNEĞİ   kisiselgelisimder@hotmail.com
KORUKIRI CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      camlicakorukiri@yahoo.com.tr
KORUNMAYA MUHTAÇ ERKEK ÇOCUKLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ        kor.mec@hotmail.com
KORUNMAYA MUHTAÇ KIZ ÇOCUKLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ               kmkcder@hotmail.com
KOZLUBEL-MARGI KÖYLÜLERİ KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                kozlubelmargidernegi@hotmail.com
KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ               info@tukad.org.tr
KÖYÜMÜZ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE EĞİTİM DERNEĞİ  kkded@hotmail.com
KUMLUBEL MAHALLESİ AYDIN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              aydincamiidernegi@hotmail.com
KUMLUBEL MAHALLESİ KÜÇÜK MEHMET CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        kucukmehmetcamiider@hotmail.com
KURAN KURSLARI VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ          kok.der@gmail.com
KURTULUŞ MAH ELİGÜZELLER CAMİ YAP VE YAŞ DERNEĞİ         eliguzellercamii@hotmail.com
KURTULUŞ MAHALLESİ AKOĞLAN CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         akoglancamisi@mynet.com
KURTULUŞ MAHALLESİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           eskisehirkurtuluscamii@mynet.com
KURTULUŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       eskurtulusspor@hotmail.com
KURTUŞAĞI VE ÇEVRE KÖYLERİ YAPTIRMA- YAŞATMA- YARDIMLAŞMA-SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ                kurtusagidernegi@hotmail.com
KURUMSAL GELİŞİM VE İNOVASYON DERNEĞİ                kur.inovasyon.der@gmail.com
KUTLUDOĞUM CAMİİ VE SAHİBÜL VEFA KIZ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                camlicakutuldogum@mynet.com
KUYUCAK KÖYÜ KÖYLÜLERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA SOSYAL VE KÜLTÜR DERNEĞİ                kuyucak_koyluleri_0026@hotmail.com
KUZEY KAFKAS KARAÇAY BALKARLILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ   karacay.balkar@mynet.com
KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMI DERNEĞİ            kuzeykafder@mynet.com
KÜMBET KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             kcamiider@mynet.com
KÜMBET KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ   kumbetkoyudernegi@hotmail.com
LAÇİN BELDESİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             lacincyydernegi@hotmail.com
LAÇİN BELDESİ GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ        lacinbeldesigenclikdernegi@hotmail.com
LAÇİN BELDESİ VE CİVAR KÖYLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ    lacindernek@hotmail.com
LİDER SPOR KULÜBÜ     lidersporkulubu@hotmail.com
LÜLETAŞI SANATKARLARI EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                luleder_eskisehir@hotmail.com
MAHMUDİYE ARICILAR DERNEĞİ            mahmudiyearicilarder@hotmail.com
MAHMUDİYE AT YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ          mahmudiyeatyetder@hotmail.com
MAHMUDİYE ÇAL MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ     mah.calcamii26@hotmail.com
Mahmudiye Doğanca Köyü Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği mahmudiyedoganca@mynet.com
MAHMUDİYE EĞİTİM VE ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ     mahmudiyeder@hotmail.com
MAHMUDİYE KARAKIŞLA VE ÇARŞI CAMİLERİ ONARMA DERNEĞİ          c1926camii@hotmail.com
MAHMUDİYE KARDELEN EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                kardelendernegi26@hotmail.com
MAHMUDİYE ORTA MAHALLE CAMİ KORUMA DERNEĞİ             ortamah.camii26@hotmail.com
MAHMUDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  mahmudiyespor@hotmail.com
MAHMUDİYE YENİ MAHALLE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               yenimah.camii26@hotmail.com
MAHMUDİYE YENİMAHALLE GENÇLİKSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ymah1977gspor@hotmail.com
MAHMURE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            mamurecamii@hotmail.com
MALHATUN DOSTLUK ÇEVRE VE KÜLTÜR DERNEĞİ        malhatundostlukcevrevekulturdernegi@hotmail.com
MALİYE SPOR KULÜBÜ eskmaliyespor@hotmail.com
MATBAACILAR DERNEĞİ             esmatder@hotmail.com
MEHMETÇİK LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ      mehmetciklisesi26@hotmail.com
MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ    msdeskisehir@gmail.com
MERKEZ AŞAĞI ILICA KÖYÜ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ          ASAGI_ILICA_DERNEGI@hotmail.com
MERKEZ AVLAMIŞ KÖYÜ YAŞATMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ avlamisder@hotmail.com
MERKEZ BOZDAĞ KÖYÜ YAŞATMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ  bozdagder26@hotmail.com
MERKEZ ÇUKURHİSAR HİCRET CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             hicretder@hotmail.com
MERKEZ TEKECİLER KÖYÜ YAŞATMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ               tekecilerdernegi99@mynet.com
MERKEZ YÖRÜK KIRKA KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             yorukkirkakoyder26@mynet.com
MİHALGAZİ ÇARIŞI CAMİİ KORUMA ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ mgazicarsicamii@mynet.com
MİHALGAZİ GÜMELE KÖYÜ AVCILAR VE ATICILAR KULÜBÜ        mihalgaziavcilar1969@mynet.com
MİHALGAZİ İLÇESİ HÜRRİYET MAH CAMİ YAP YAŞ DER  fatihcami@mynet.com
MİHALGAZİ İLÇESİ KOCATEPE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                kocatepecami@ekolay.net
MİHALGAZİ KARAOĞLAN KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ  mihalgazikaraoglancami@hotmail.com
MİHALICCIK KAYI KÖYÜ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          kayikoyugenclik26@hotmail.com
MİHALICCIK YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       mihaliccikyildizspor@hotmail.com
MİHALICÇIK SEKİÖRENLİLER SOSYAL YARDIM VE KÜLTÜR DERNEĞİ        seyad@seyad.org.tr
MİHALIÇÇIK AVCILAR VE ATICILAR KULÜBÜ DERNEĞİ   avcileraticiler@hotmail.com
MİHALIÇÇIK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ           mhlck_der@hotmail.com
MİHALIÇÇIK KAYI KÖYÜ SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ        kayi.koyu@gmail.com
MİHALIÇÇIK SARAY KÖYÜ SOSYAL YRD.YAPT.YŞT.VE KÜL.DERNEĞİ         sarayder@hotmail.com
MİHALIÇÇIK SORKUN KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA VE ONARMA DERNEĞİ                mihalicciksorkuncamiider@mynet.com
MİHALIÇÇIKLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ     mihaliccikkulturdernegi@hotmail.com
MİHALLICCIK YUNUSEMRE SAĞLIK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ                yunusemre_saglik_hiz_des_dernegi@mynet.com
MİHALLIÇÇIKLILAR YAPTIRMA YAŞATMA YARDIMLAŞMA SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ    bilgi@miyadder.com
MİZAN İLİM, KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ               mizanilimdernegi@hotmail.com
MOLLAOĞLU KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ         mollacamidernegi@hotmail.com
MUĞLALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ             muglalilardernegi@yahoo.com.tr
MUSTAFA EFENDİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      mustafaefendicamii@gmail.com
MUSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ-ESKİŞEHİR ŞUBESİ         eskisehir@musiad.org.tr
MUTTALİP ALHATCI CAMİİ YAP VE YAŞ DERNEĞİ             mutalhatcami@hotmail.com
MUTTALİP AVCILAR KLÜBÜ DERNEĞİ    muttalipavcilarklubu@hotmail.com
MUTTALİP ÇARŞI CAMİİ YAP VE YAŞ DERNEĞİ   mutcarcam@hotmail.com
MUTTALİP GAZİPAŞA MAHALLESİ TÖRELER CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ          torelercamii26@hotmail.com
MUTTALİP GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              muttalipgenclik@hotmail.com
MUTTALİP HÜSEYİN HOCA CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      mutaliphushcder@mynet.com
MÜFTÜ NİZAMETTİN ŞAHİN CAMİ KORUMA YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ  muftunizamettinsahin@mynet.com
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ         mulkiyeskisehir@yahoo.com
MÜZİK GÖSTERİ VE SAHNE SANATLARI SEVENLER DERNEĞİ       mgssd@hotmail.com
NALLIHANLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ       nallihanlilardernegi@hotmail.com
NASREDDİN HOCA CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     nasreddinhocacamiyaptirmadernegi@mynet.com
NASRETTİN HOCA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA HUZUREVİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                nhocahuzurevi@hotmail.com
NOGAY TÜRKLERİ DERNEĞİ        esknogay@hotmail.com
NUMANOLUK KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                numanolukkoyu@hotmail.com
ODUNPAZARI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ                odunpazarder@mynet.com
ODUNPAZARI CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  odunpazaricamii@hotmail.com
ODUNPAZARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ       odunpazarider@gmail.com
OĞUZ KAYI BOYU HALK BİLİM ARAŞTIRMA DERNEĞİ     oguzkayiarastirmadernegi@mynet.com
OKLUBALI KÖYÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           oklubalspor@mynet.com
ORHANGAZİ EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ          orhankulder@gmail.com
ORHANGAZİ MAHALLESİ BEKİR KARACAŞEHİR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                bekirkaracasehircamii@hotmail.com
ORHANGAZİ MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         orhangazicamii@hotmail.com
ORHANGAZİ MAHALLESİ EDEBALİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       sehedebalicamii@yahoo.com.tr
ORHANGAZİ MAHALLESİ İSHAK UÇKAÇ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            isuckaccamiider@hotmail.com
ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          omurcamii@mynet.com
ORHANGAZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ   orhangazisporkulubu@hotmail.com
ORTA MAH.CAMİ YAP.VE YAŞ.DERNEĞİ               orta.isik.camii@hotmail.com
OSMANGAZİ KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU         osmangazifederasyonu@hotmail.com
OSMANGAZİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ             osmangazidernegi@hotmail.com
OSMANGAZİ MAHALLESİ BAHÇELİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     bahcelicami@hotmail.com
OSMANGAZİ MAHALLESİ CEVDET DURU CAMİİYAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         cevdetdurucami@hotmail.com
OSMANGAZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  osmangazispor@mynet.com.tr
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ           ogumed@ogu.edu.tr
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ               osmangaziogrencidernegi@gmail.com
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTİRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI DERNEĞİ                eseemezun@gmail.com
OSMANGAZİ YARDIMLAŞMA İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ            osmangaziizklubu@hotmail.com
OTO GALERİCİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ     otogalericilerdernegi@mynet.com
OTOSAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ           otosan.spor.kulubu@gmail.com
ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ   suurluogrder@mynet.com
ÖMERAĞA İKİ ŞEREFELİ VELİ BEY CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ                velibeycami@hotmail.com
ÖMERAĞA MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             omeragacamii@hotmail.com
ÖRENKÖYLÜLER EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ       oren_der@hotmail.com
ÖRNEK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ              ornekspor26@hotmail.com
ÖZEL ATAYURT OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ               atayurtmd@hotmail.com
ÖZEL EĞİTİM DERNEĞİ  oedernegi@gmail.com
ÖZEL EĞİTİMCİLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ ozderes@gmail.com
ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ             esozemder@mynet.com
ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ         ogtm5188@gmail.com
POMAK KÜLTÜR DERNEĞİ          pomakculture@hotmail.com
PORSUK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ          porsuklions@yahoo.com.tr
PROTEZ ORTEZ SATICILARI VE ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ      protezortez26@hotmail.com
REŞADİYE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        resadiyecamii@gmail.com
SADIKBAĞI KÖYLÜLERİ KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ        sadikbagikoyder@hotmail.com
SAĞLIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              saglikspor.26@hotmail.com
SAĞLIKLI YAŞAM DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ    syoga_esk@mynet.com.tr
SAKARYA MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA YAŞ ATMA DERNEĞİ     menderescami_26@hotmail.com
SAKİNTEPE MAHALLESİ ÇAVUŞLAR CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ           cavuslarcami@mynet.com
SAMANYOLU ZİNDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    dogasporlari26@hotmail.com
SAMİ SİPAHİ CAMİİ YAŞATMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ              samisipahicamii@gmail.com
SAMSUNLULAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ        esk.samsunder@mynet.com
SANAYİ ÇARŞISI CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           sanayicamidernegi@hotmail.com
SANDIKÖZÜ KÖYLÜLER KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ         sandikozukoyuder@hotmail.com
SARAR SPOR KULUBÜ DERNEĞİ               sararspk@hotmail.com
SARAYÖREN KÖYÜ KÜLTÜR DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ        sarayorendernek@hotmail.com
SARICAKAYA BAHÇE ÜRETİCİLERİ VE TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ      sebzeciler_26@hotmail.com
SARICAKAYA BELEDİYE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ               skayabelsporkul@hotmail.com
SARICAKAYA VE KÖYLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA- YAPTIRMA- YAŞATMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ                saricakaya_sarder@hotmail.com
SATILMIŞ KÖYÜ KALKINDIRMA CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             satilmisoglucamidernegi@hotmail.com
SATILMIŞ KÖYÜ KÜLTÜR VE EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ                satkoykulder@hotmail.com
SATILMIŞOĞLU KÖYLÜLERİ SOSYAL KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ esksatilmisoglu@mynet.com
SAYGIN SİTESİ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ            sayginsitesi@yahoo.com.tr
SAZOVA MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  sazovacamii@hotmail.com
SAZOVA MAHALLESİ ELMALIK MEVKİİ YAŞATMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ sazova-elma26@hotmail.com
SAZOVA MH KARABAYIR BAĞLAR CAMİİ YAP YAŞ DERNEĞİ       karabayirbaglar_camii@hotmail.com
SEYİT ALİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ         seyitalikoyder@gmail.com
SEYİTGAZİ AVCILIK VE ATICILIK DERNEĞİ             sgazi_avatder@mynet.com
SEYİTGAZİ AYVALILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ            seyitgaziayvalilar@yahoo.com.tr
SEYİTGAZİ BARDAKÇI KÖYÜ CAMİİ YAP VE YAŞ DERNEĞİ             bcamiiyapder@hotmail.com
SEYİTGAZİ CEVİZLİ KÖYÜ CAMİİ YAP YAŞ DERNEĞİ          cevizli_camiiyapder70@mynet.com
SEYİTGAZİ DİN GÖREVLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ seyitgazidingorder@hotmail.com
SEYİTGAZİ DOĞANCAYIR EĞİTİM,SAĞLIK VE SPORU DESTEKLEME DERNEĞİ       dogancayiregtsagder@hotmail.com
SEYİTGAZİ EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÇAĞINDAKİ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ     seyitgazider@hotmail.com
SEYİTGAZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ              sgzgncsporklb@mynet.com
SEYİTGAZİ HUZURLU YAŞAMI SEVENLER DERNEĞİ          hyassev_der@hotmail.com
SEYİTGAZİ İDRİSYAYLALILAR SOSYAL DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ               sgaziidrisyaylalider@mynet.com
SEYİTGAZİ KIRKA BORAKS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ        borspor26@hotmail.com
SEYİTGAZİ KIRKA BUCAĞI MERKEZ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ            kmerkcamider@hotmail.com
SEYİTGAZİ KIRKA KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      kirkakurankursu@hotmail.com
SEYİTGAZİ MERKEZ İLÇE CAMİLERİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   sgazi_merk.camiider@mynet.com
SEYİTGAZİ MERKEZ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  merk.kurankursu@mynet.com
SEYİTGAZİ SEYİTBATTALGAZİ TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ    seyitgaziturztander@hotmail.com
SİVİL TOPLUM VE KALKINMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ        info@stked.org
SİVRİHİSAR AVCILIK İHTİSAS KULUBÜ DERNEĞİ               sivrihisaravcilar26@hotmail.com
SİVRİHİSAR BABADAT KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ          babadatkoyu@mynet.com
SİVRİHİSAR DİN GÖREVLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ               siv_din_gor_yar_der@hotmail.com
SİVRİHİSAR DİNEK KÖYÜ CAMİİ KÖY ESERLERİ VE ÇEVREYİ KORUMA YAŞATMA DERNEĞİ                dinekkoyudernegi@gmail.com
SİVRİHİSAR DÜMREK KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ dumrekder@hotmail.com
SİVRİHİSAR EĞİTİM,KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ sivrihisaregder@mynet.com
SİVRİHİSAR EĞİTİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ         siv_egt_gel_der@hotmail.com
SİVRİHİSAR GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ           sivgiad@hotmail.com
SİVRİHİSAR HUZUR SEVENLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                Siv.huzursevenleryardaydernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ     svrhsarkursder@hotmail.com
SİVRİHİSAR MEMURLAR KULÜBÜ DERNEĞİ        sivrihisarmemurlarkulubudernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR MERCAN KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ          mercamder@hotmail.com
SİVRİHİSAR MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME, YAYGINLAŞTIRMA DERNEĞİ              sivmeslekiegitgelisyaydernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR MESLEKİ GELİŞİM DERNEĞİ               smgder@hotmail.com
SİVRİHİSAR SIĞIRCIK KÖYÜ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ     sgrckder@yahoo.com.tr
SİVRİHİSAR SİTE CAMİ YAPTIRMA - YAŞATMA VE YEŞİLLENDİRME DERNEĞİ       sivrihisarsitecami@hotmail.com
SİVRİHİSAR SOSYAL KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ sivrihisar@live.com
SİVRİHİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ      sivrihisarbelediyespordernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR TARİHİ ESERLERİ KORUMA DERNEĞİ             tarihieserlerikorumadernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR ULUCAMİİ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ           sivrihisarulucamiguzveyardernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR VE KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ           sivrihisarkoyder@hotmail.com
SİVRİHİSAR YENİCE MAHALLESİ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ         yenicemahalleyiguldernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR YENİCE MH SİNANPAŞA CAMİİ YAP YAŞ DERNEĞİ   sinanpasacamidernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR YENİCE MH.AZİZ MAHMUT HÜDAİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                azizmahmuthudaicamidernegi@mynet.com
SİVRİHİSAR YEŞİL SAHALAR İHDASI VE AĞAÇLANDIRMA DERNEĞİ          sivyesilsahagder@mynet.com
SİVRİHİSAR YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                sivrihisaryoyddernegi@mynet.com
SOMET ZİHİNSEL GELİŞİM DERNEĞİ       sometdernegi@gmail.com
SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ            sdd.eskisehir@gmail.com
SÖĞÜT YEŞİLYURTLULAR KÜLTÜR SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ            sogut_yesilyurtlular@hotmail.com
SÖĞÜTLÜLER KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ            sogutder@hotmail.com
SPOR VE JİMLASTİK SPOR KULUBÜ DERNEĞİ     sporjim-dernegi@hotmail.com
SSK VOLEYBOL İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ     voleskul@hotmail.com
SSK VOLEYBOL İHTİSAS KULÜBÜ İKİ EYLÜL ŞUBESİ           vikieylul@hotmail.com
SULTANDERE MERKEZ CAMİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ sultanmercam@mynet.com
SÜMER MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ          sumermahcamii@hotmail.com
SÜMER MAHALLESİ HACI ABDURRAHMAN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     Haciabdurrahmancamii@hotmail.com
SÜREKLİ EĞİTİM DERNEĞİ           surekliegitimder@hotmail.com
SÜTLÜCE MAHALLESİ HACI SADIK CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        hcsadik@mynet.com
SÜTLÜCE MAHALLESİ HACI YUNUS CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    haciyns@hotmail.com
SÜTLÜCE MAHALLESİ ORTA CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    sutlucemahortacamider@hotmail.com
ŞAHİN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                sahinspordernegi@hotmail.com
ŞAHİNTEPESİ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ         sahintepesi_26@hotmail.com
ŞARHÖYÜK KÜLTÜR VE EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ         kumlubelder@gmail.com
ŞARHÖYÜK MAHALLESİ EMİRGAZİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      emirgazicamii@hotmail.com
ŞARHÖYÜK MAHALLESİ HÜSEYİN BİRLİK CAMİSİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         sarhuyukbirlik@hotmail.com
ŞARHÜYÜK MAHALLESİ KUYUBAŞI CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      kuyubasicamiidernegi@hotmail.com
ŞARKİYE MAHALLESİ MÜFTÜ CAMİİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  muftucamisi@hotmail.com
ŞEFFAFLIK VE SİVİL DENETİMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ      ssdged@mynet.com
ŞEFKAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ   sefkatdernegi@mynet.com
ŞEHİR KULÜBÜ DERNEĞİ             esk.sehirklubu@hotmail.com
ŞEKER CAMİİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ sekercami@hotmail.com
ŞEKER ÇALIŞANLARI İLK KADEME YÖNETİCİ ELEMANLARI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                ilkkademeder@hotmail.com
ŞEKER ÇALIŞANLARI İLK KADEME YÖNETİCİ ELEMANLARI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ                ilkkademeder@hotmail.com
ŞEKER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ            sekerkultur@hotmail.com
ŞEKER MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       sekermhcami@hotmail.com
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ HAYIRTEPE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       hayirtepecamii@mynet.com
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ PARK CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  sirintepeparkcamii@mynet.com
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ SULTANAHMET CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            sultanahmet2007@hotmail.com
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ ŞİRİNYER CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ               sirinyercamisi1973@mynet.com
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ YAYLA CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                yaylacamider@yahoo.com.tr
ŞİRİNTEPE MH RAHMAN CAMİİ YAPT VE YAŞ DERNEĞİ rahmancamii@gmail.com
ŞİRİNTEPE MH.CAMİ YAP.VE YAŞ.DERNEĞİ        sirintepecami@hotmail.com
ŞİZOFRENİ İLE YAŞAM DERNEĞİ               es.sizofreni@gmail.com
ŞOFÖRLER CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     soforlercamii@hotmail.com
TABAKHANE MOBİLYACILAR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  tabakhanemobilyacilarcami@hotmail.com
TARPAKLILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ           tarpaklilar11@gmail.com
TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ             estekder@hotmail.com
TELEKOM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ         eskisehirtelekomsporkulubu@hotmail.com
TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ       ta2ja2001@yahoo.com
TEPEBAŞI BELDESİ GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ               tepebasi.beldesi@gmail.com
TEPEBAŞI İLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ DERNEĞİ   tekuder@imap.cc
TEPEBAŞI KOLEJ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ            esktepebasikolejspor@hotmail.com
TEPEBAŞI KUŞÇULAR YAŞATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          kusder26@hotmail.com
TEPEBAŞI MH CAMİ YAP.YAŞ.DERNEĞİ ESKİŞEHİR           tepebasicamiiyaptirmaveyasatmadernegi@hotmail.com
TOPRAK KİMSESİZ ÇOCUKLAR YURDU KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ              topder2006@mynet.com
TUNA SPOR KULÜBÜ     tunaspor26@hotmail.com
TUNALI ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ               tunalicevgd-1@hotmail.com
TUNALI MAHALLESİ ALİÇAVUŞ CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               alicavuscamii@mynet.com
TUNALI MAHALLESİ BORUCU ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ YAPTIRMA VEYAŞATMA DERNEĞİ       borucu3serefelicamii@hotmail.com
TUNALI MAHALLESİ TUNALI CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ   tunalicami1952@hotmail.com
TUTUNACAK EL DERNEĞİ            tutunacakeldernegi@mynet.com
TÜKETİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ             eskisehir@tuketiciler.org
TÜKETİCİYİ DESTEKLEME DERNEĞİ          bilgi@tukdes.org
TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ           esktuketici26@hotmail.com
TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ      tumsiad@gmail.com
TÜRK BASIN BİRLİĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ tbbesksb@mynet.com
TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ    bdhd@tnn.net
TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ                tgd.esksub@yahoo.co.uk
TÜRK HAVA KURUMU ALPU ŞUBESİ      thkalpusubesi@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU ÇİFTELER ŞUBESİ               thkciftelersb@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU ESKİŞEHİR ŞUBESİ             eskisehirthk@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU İNÖNÜ ŞUBESİ   thkinonusube@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU MAHMUDİYE ŞUBESİ      mahmudiyethksb@yahoo.com.tr
TÜRK HAVA KURUMU MİHALGAZİ ŞUBESİ         thkmihalgazisube@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU MİHALICCIK ŞUBESİ         thkmihaliccik@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU SEYİTGAZİ ŞUBESİ            seyitgazithk@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU SİVRİHİSAR ŞUBESİ          thksivrihisarsube@hotmail.com
TÜRK HAVA KURUMU SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ  thkesksportifhav@hotmail.com
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ eskisehirthd@yahoo.com.tr
TÜRK JİNEKOLOJİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ   esogujinekolojidernek@hotmail.com
TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ         tkbesk@gmail.com
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ     tkd.esk@gmail.com
TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ ŞUBESİ           eskisehirturkocagi@hotmail.com
TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ               turkpdreskisehir@gmail.com
TÜRK TİCARET BANKASINDAN EMEKLİ OLANLAR DERNEĞİ         eskttbemder@mynet.com
TÜRK TORAKS DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ          toraksesk@gmail.com
TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ ŞUBESİ             eskisehir.tukd@yahoo.com.tr
TÜRKİYE AİLE PLANLAMASI DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ               tapdeskisehirsube@hotmail.com
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ-ESKİŞEHİR ŞUBESİ    tbd-eskisehir@tbd.org.tr
TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ          biyologderesk@mynet.com
TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ       tucedesksb@gmail.com
TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ      estemad@hotmail.com
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ              tesud_esk@hotmail.com
TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEM VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ  tffhgd26@hotmail.com
TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEM VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ  tffhgd26@hotmail.com
TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI     dernek@tffhgd.org.tr
TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ   tufad_eskisehir@mynet.com
TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ   tufad_eskisehir@mynet.com
TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ                harp.gazi.sehit26@gmail.com
TÜRKİYE İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER TALEBELERİ STAJ KOMİTESİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ    tititskesk@gmail.com
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ    tiedes@hotmail.com
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ÇİFTELER ŞUBESİ       ciftelerkizilay@hotmail.com
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ     kizilay@kizilay-esk.org.tr
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ MAHMUDİYE ŞUBESİ              kizilaymahsubesi@hotmail.com
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ MİHALICCIK ŞUBESİ mihaliccikkizilaydernegi@hotmail.com
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ SARICAKAYA ŞUBESİ               skayakizilayder@hotmail.com
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ SEYİTGAZİ ŞUBESİ     klaydersgazisb@mynet.com
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ SİVRİHİSAR ŞUBESİ  kizilaysivrihisar@hotmail.com
TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ     esmillipediatri@gmail.com
TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ             tmgd26@hotmail.com
TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ ÇİFTELER ŞUBESİ            cifmuhtarlar_26@hotmail.com
TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ MAHMUDİYE ŞUBESİ   mahmudiye_muh_der@hotmail.com
TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ SEYİTGAZİ ŞUBESİ         turmuhdersgazisb@mynet.com
TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ SİVRİHİSAR ŞUBESİ       muhtarlardernegisivrihisarsubesi@mynet.com
TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ ŞUBESİ               tmd_esk@hotmail.com
TÜRKİYE OPTİK VE OPTOMETRİK MESLEKLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ            toomdes@hotmail.com
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ              eskisehir@psikiyatri.org.tr
TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ               tsdesksb@hotmail.com
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ             yardimsevenlerdernegi_esk@hotmail.com
TÜRKİYE YARIŞ ATI YETİŞTİRİCİLERİ VE SAHİPLERİ DERNEĞİ-ESKİŞEHİR ŞUBESİ   yarisatlarieskdernegi@hotmail.com
TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ         tzdesksb@hotmail.com
TÜRKMEN TOKAT KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           esturkmentokatkoyucamidernegi@mynet.com
TÜRKMEN TOKAT KÖYÜ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ       turkmentokatkoyu26@hotmail.com
TÜRKMENMECİDİYE KÖYÜ CAMİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        tmecidiye26@hotmail.com
ULUDERELİLER KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ         uluderedernegi@gmail.com
ULUÖNDER FATİH CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      uluonderfatihcamii26@yahoo.com.tr
ULUÖNDER MAHALLESİ ULU CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          ulucamidernek@hotmail.com
ULUSLARARASI POLİS BİRLİĞİ İPA TÜRKİYE SEKSİYONU ESKİŞEHİR ŞUBESİ          ipaeskisehir@hotmail.com
UMRANİYE VE ÇEVRE KÖYLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ           umraniye03@hotmail.com
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DERNEĞİ               uyum2007@hotmail.com
ÜÇSARAYLILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ         ucsaraylilar@mynet.com
ÜLKEMİ SEVİYORUM ÜLKEMİZE VE DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMA VE KORUMA DERNEĞİ               usev@windowslive.com
ÜLKÜCÜ İŞÇİLER DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ     ulkucuiscilerdernegieskisehir@hotmail.com
ÜLKÜCÜ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ          ulkutekeskisehir@mynet.com
ÜNİVERSİTE EVLERİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    universitecamidernegi@hotmail.com
ÜNİVERSİTE EVLERİ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ     ueslde@hotmail.com
VARDAR FOLKLOR DERNEĞİ       vardarfolklor@hotmail.com
VİŞNELİK CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           visnelikcamidern26@mynet.com
VİŞNELİK MAHALLESİ BEYAZİT CAMİİ DERNEĞİ beyazitcamider@hotmail.com
VİŞNELİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          visnelikspor1996@mynet.com
YAKAKAYI KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞ DERNEĞİ      yakakayikoyu@hotmail.com
YAPI TEKNİKER VE TEKNİSYENLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ           ytt26@hotmail.com
YAPILDAK KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         seyitgaziydakkycamiider@mynet.com
YARIMCALILAR KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ         yarimca26@hotmail.com
YENİ GÖÇMEN KONUTLARI CAMİ YAP YAŞ DERNEĞİ      yenigocmenkonutder26@mynet.com
YENİ MAHALLE DEKOVİL CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ            dekovilcamiider@yahoo.com.tr
YENİ YÜKSEKTEPE KÜLTÜR DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ eskisehir@yeniyuksektepe.org.tr
YENİBAĞLAR MAHALLESİ CAMİ ONARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           yenibaglarcamii26@hotmail.com
YENİBAĞLAR MAHALLESİ TOPÇULARALTI CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ               topcularalticamii@yahoo.com.tr
YENİBAĞLAR MAHALLESİ YENİHİSAR MEKAN BLOKLARI MESCİDİ YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ                hisar.mekanmescidi@hotmail.com
YENİDOĞAN CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  yenidogancamii@hotmail.com
YENİKENT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ         yenikenteskisehir@mynet.com
YENİKENT YUNUSEMRE CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    y.kentyunusemrecamii@mynet.com
YEŞİLLENDİRME, YETİŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ      ayvyesder@yahoo.com.tr
YEŞİLTEPE MAH.MEYDAN CAMİ YAP.VE YAŞ.DERNEĞİ  yesiltepemeydancami@hotmail.com
YEŞİLTEPE MAHALLESİ BEYAZIT CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             yesiltepebeyazit_c@mynet.com
YEŞİLTEPE MAHALLESİ RENÇBER RIZA TARIM CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ        rencberrizatarimcami@hotmail.com
YEŞİLTEPE MAHALLESİ SÜLEYMANİYE CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                suleymaniyecamii@gmail.com
YEŞİLTEPE MAHALLESİ YAVUZ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ               yavuzcamii@mynet.com
YILDIZTEPE MAHALLESİ BATTALGAZİ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ       yldztpbattalgazicamii@hotmail.com
YILDIZTEPE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ             yildiztepecami@hotmail.com
YUKARI KALABAK KÖYLÜLERİ SOSYAL KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ            eskkalabak@mynet.com
YUKARI SÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ CAMİİ YAŞATMA DERNEĞİ      ysogutonu@hotmail.com
YUNUS EMRE AKTİF ÇALIŞANLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA, EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ             yunuscader@hotmail.com
YUNUS EMRE HALK ÇARŞISI SOSYAL YARDIMLAŞMA GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ                y.emrehalkcar.dernegi26@hotmail.com
YUNUSEMRE AVCILIK ATICILIK İHTİSAS VE AMATÖR BALIKÇILIK KULÜBÜ DERNEĞİ        26yunusemre26@mynet.com
YUNUSEMRE BELDESİ EMRE MAHALLESİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ                yunusemrebldemrecami@mynet.com
YUNUSEMRE BELDESİ ZORUNLU EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE DAYANIŞMA DER.      yunusemrebelzoregtglsdayder@mynet.com
YUNUSEMRE KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ         yunusemrekoyucamiidernegi@mynet.com
YUNUSEMRE KÜLTÜR SANAT SEVGİ VE BARIŞA ÇAĞRI DERNEĞİ             cevregonulluleri@hotmail.com
YUNUSEMRE LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ yunusemrelions@mynet.com
YUNUSEMRE TASAVVUF MUSİKİSİ DERNEĞİ     yunusemretasavvufmusukisidernegi@mynet.com
YUNUSEMREYİ TANITMA DERNEĞİ        yunusemretanitmadernegi@hotmail.com
YÜZME İHTİSAS KULUBÜ DERNEĞİ         eyiskd@gmail.com
ZAFER MAHALLESİ AHMET YAVUZER CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ        ahmetyavuzer@windowslive.com
ZAFER MAHALLESİ HİCRET CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       zafermh-hicretcamii-esk@hotmail.com
ZAFER MAHALLESİ KONAK CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     konakcami26@hotmail.com
ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ HACI HALİL ALKAN CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ    zkuyuhhalkancami@mynet.com
ZİNCİRLİKUYU MAHALLESİ MERKEZ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    ZMC2603119@mynet.com
ZİNCİRLİKUYU MH MURADİYE CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ    z.muradiyecamii@mynet.com
Kaynak:
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara